Efter styrelsen – Tack för oss!

Regionstyrelsen har haft sista sammanträdet för den här mandatperioden. Jag och övriga i regionstyrelsen vill rikta ett varmt tack till Region Jämtland Härjedalens personal för de här fyra åren.

När jag summerar vad som hänt sedan jag fick förtroendet att leda arbetet som regionstyrelsens ordförande den 1 januari 2015 är det utvecklingen inom sjukvården som framstår allra tydligast.

Vi kan i dag behandla så många fler sjukdomar allt högre upp i åldrarna. Vi har fått nya läkemedel som gör att många fler kan överleva och många fler kan leva ett liv med förvärvsarbete i stället för att tvingas till sjukskrivning. Cancervården har förbättrats och vi har utbildat onkologspecialister som nu finns på vårt sjukhus i Östersund. Genom vårt PCI-lab kan fler liv räddas vid hjärtinfarkt. De allra mest sjuka tas om hand av vårt mobila närvårdsteam och slipper påfrestande ambulansturer in till sjukhuset. Listan kan göras riktigt lång på förbättringar i vården och det känns väldigt bra.

Positivt är också att regionen minskar beroendet av stafettläkare och sjuksköterskor. Primärvården har gjort ett fantastiskt jobb och är nu nästan helt oberoende av stafettläkare. Samtidigt har tillgängligheten förbättrats rejält för patienterna med kontakt samma dag och läkarbesök inom 7 dagar om det behövs.

Hela tiden har dock regionens svaga ekonomi och underskott legat som ett stort moln över verksamheten. Nu ser det äntligen ut som om ansträngningarna börjar ge resultat. Kurvan pekar åt rätt håll men fortfarande är det mycket kvar att göra.

Från och med 1 januari är det Centerpartiets Eva Hellstrand som kommer att leda regionstyrelsen i samarbete med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Jag och övriga valda ledamöter från Socialdemokraterna går i opposition.

Ett stort och varmt tack till all personal för det engagemang ni lägger ner i Region Jämtland Härjedalens olika verksamheter alla dagar året runt. Tack för allt ni gjort under de senaste fyra åren. Det är ni som gjort förbättringarna möjliga. Och jag slutar som Bengt Feldreich på julafton:

Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande

1 av 1 gillar detta