De styr Region Jämtland Härjedalen från 1 januari

Region Jämtland Härjedalen får från den 1 januari ett nytt politiskt styre bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Resultatet från valet till regionfullmäktige den 9 september är grunden för vilka som styr regionen de kommande fyra åren. Vid det nya regionfullmäktiges första sammanträde den 20 november valdes fullmäktiges nya ordförande och vice ordföranden. På sammanträdet den 11 december 2018 valdes ledamöter och ersättare till regionstyrelse, nämnder med mera. Genom det blir det också helt klart vilken politisk ledning regionen får.

Nedan redovisas de förtroendevalda som utgör presidier för regionstyrelsen och de nämnder som ingår i Region Jämtland Härjedalens politiska organisation.

Regionfullmäktiges presidium

Ordförande: Thomas Andersson (C)

1:e vice ordförande: Linnea Haggren (KD)

2:e vice ordförande: Karin Näsmark (S)

 

Regionstyrelsen

Ordförande: Eva Hellstrand (C)

1:e vice ordförande: Lars-Erik Olofsson (KD)

2:e vice ordförande: Ann-Marie Johansson (S)

3:e vice ordförande: Robert Hamberg (M)

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ordförande: Tom Silverklo (C)

1:e vice ordförande: Lennart Ledin (L)

2:e vice ordförande: Bengt Bergqvist (S)

3:e vice ordförande: Cristine Persson (C)

 

Regionala utvecklingsnämnden

Ordförande: Elise Ryder Wikén (M)

1:e vice ordförande: Karin Thomasson (MP)

2:e vice ordförande: Robert Uitto (S)

 

Patientnämnden

Ordförande: Kia Carlsson (L)

Vice ordförande: Harriet Jorderud (S)

 

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Ordförande: Anton Nordqvist (MP)

 

Gemensam nämnd upphandling

Ordförande: Mats E Nilsson (L)

 

För mer information om samtliga valda ledamöter och ersättare i nämnder, revision, råd, bolag med mera – se protokoll från regionfullmäktiges sammanträde den 11 december 2018.

2 av 5 gillar detta