Ann-Marie Johansson (s). Regionstyrelsens ordförande. Foto: Lena Manneby

Ann-Marie Johansson (s). Regionstyrelsens ordförande. Foto: Lena Manneby

Efter styrelsen - Äntligen Vinter!

Så härligt att snön kom lagom till de sköna vårvinterdagarna, den femte årstiden, som för många av oss är en viktig orsak till att vi valt att bo i Jämtlands län.

Visst märks det skillnad på vintrarna, klimatförändringarna påverkar oss i vardagen och vi bidrar också till dem i vår vardag. Regionstyrelsen behandlade vid senaste mötet två ärenden som ska beslutas av regionfullmäktige, och som kan bidra till att minska vår miljöpåverkan. De två ärendena är regiongemensamma regler för resor och regler för distansdeltagande i politiska styrelser, nämnder och fullmäktige. Det nya resereglementet börjar med att varje resa ska övervägas och ifrågasättas om den kan ersättas genom nyttjande av ny och distansoberoende teknik.

Vi är enbart i början av utvecklingen av distansoberoende teknik men vi ser redan nyttan för både profession och patienter i region Jämtland Härjedalens sjukvård. Det är bra för patienterna, inte enbart de som har 10-15 mil till sjukvården, utan också för de som bor nära, när kontakter kan skötas från hemmet eller arbetsplatsen, det spar tid och besvär och smittorisker blir mindre.

Säkerheten för patienter är ett väldigt viktigt område och regionstyrelsen behandlade även patientsäkerhetsberättelsen för 2016. Vårdskadorna har minskat men är tyvärr fortfarande högre än övriga landet. Patientsäkerhetskulturen måste fortsätta att förbättras, ingen ska behöva skadas i vården.

Regionstyrelsen har tre utskott – utskott för ekonomi, för hälso-och sjukvård och för personal. Utskottens uppdrag för 2017 har fastställts av regionstyrelsen. Utskotten har bland annat en uppgift att fördjupa sig inom sina ansvarsområden. Utskottet för ekonomi anordnade den 21 februari en heldag för regionstyrelsen om två strategiska frågor som kommer att ha stor påverkan på verksamheten på kort och lång sikt. Förmiddagen handlade om Bemanningsprojektet - åtgärder för att den 1 jan 2019 vara oberoende av inhyrd personal. Eftermiddagen om Fastighetsutvecklingsplan för Sjukhus 2025.

Det var en intensiv dag med mycket information där båda delarna påverkas av sjukvården i Sveriges omställning och kulturförändring. Primärvården ska stärkas och mindre del av vården göras på våra sjukhus samtidigt som den nivåstrukturering som genomförs systematiskt inom cancervården kommer inom fler områden, både som nationell nivåstrukturering och nivåstrukturering inom sjukvårdsregionerna.

Det är en spännande och utmanande tid vi har framför oss i Region Jämtland Härjedalen.

 

Vårvinterhälsningar

Ann-Marie Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande

0 av 3 gillar detta