En bild på tre fotografier som visar olika typer av brobyggen i Jämtland

Vi bygger oss en bro

Hängbro, valvbro, balkbro, bågbro, underbågsbro, bockbro, kavelbro eller träspång. Kärt barn verkar ha många namn. Bygga broar – så heter Jamtlis senaste utställning som invigdes i helgen.

Det är Teknikens Hus i Luleå som lånat ut denna lekfulla utställning, där stora men framför allt små Byggare Bob får chansen till en inblick i broarnas värld.

- Hur fungerar en hängbro egentligen? Törs man promenera över en valvbro? Det får man svar på här berättar Magnus Stafverfeldt från Jamtli och fortsätter;

- Utifrån olika brotyper och experiment så ska man få göra sig mer bekant med broar av alla de slag. Hur funkar dom, håller dom att gå på och så vidare. Sen ska vi inte glömma symboliken i broar. Med hjälp av en bro kan man binda samman människor, lik väl som man kan hålla isär dom när en bro saknas.

En pröva-på utställning för framför allt de yngre barnen. Från Jamtlis sida har man passat på att komplettera med litet jämtländsk brohistoria. Här finns foton från Jamtlis bildarkiv, allt från det enkla till det mer avancerade brobygget. Strömsundsbron var till exempel en världsnyhet i sitt slag när den byggdes 1956. Och visste du förresten att det finns över 1000 broar i Jämtlands län?

Text & Foto: Lena Manneby

1 av 1 gillar detta