Primus möter återigen Berta Hansson

Utställningstid: 3 maj 2019 - 30 april 2020

Öppettider: måndag - fredag 10.00-15.00, helgdagar stängt

Besöksadress: Regionens hus, Kyrkgatan 12, Östersund

För visningar kontakta konsthandläggare, tel: 063 - 14 67 26

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se