Förlängd utlysning av stipendier och kulturpris

Vi förlänger utlysningsperioden för våra kulturstipendier, det samiska stipenidet och kulturpriset till fredag 22 mars. Priset och stipendierna delas ut till personer som är bosatta eller huvudsakligen verksamma i Jämtland Härjedalen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se