150 miljoner i extra stöd till kultur i hela landet

Regeringen och samarbetspartierna presenterade i förra veckan en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020. Förslaget är att medlen ska fördelas genom kultursamverkansmodellen - en modell för samverkan och finansiering av kultur mellan stat, regioner och kommuner.

Kulturlivet runt om i landet har drabbats hårt av coronaviruset och regeringen har mött detta genom tidigare stödpaket till det fria kulturlivet och till statliga kulturinstitutioner. Nu kommer ett förslag som även inkluderar de regionala kulturverksamheterna. Regeringen meddelar att detta stöd inte är kopplat till någon särskild tidsperiod utan att det är ett tillskott till samverkansmodellen.

- De regionala verksamheterna är en så viktig del när det gäller målet om kultur i hela landet. Därför är tillskottet både efterfrågat och välkommet, säger Karin Thomasson, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ansvarig för kulturfrågor.

Förslaget om 150 miljoner kronor till regional kultur kommer att fördelas av Statens Kulturråd och bidra till att stötta den kulturella infrastrukturen i hela landet under krisen, enligt regeringens pressmeddelande.

- Regionerna har arbetat intensivt under våren för att påvisa den negativa effekt som pandemin haft på regional kulturverksamhet, säger Ingrid Printz, kulturchef inom region Jämtland Härjedalen. Att regeringen varit lyhörda är glädjande och det ger kulturinstitutioner goda förutsättningar att verka och nå sin publik i hela landet.

Text: Jimmy Eriksson
Foto: Gudrun Ros

0 av 0 gillar detta