en person hållet upp ett papper framför sig på vilket det står: är du isolerad med en person som gör dig illa?Förstora bilden

Isolering ökar risken för våld i hemmet. Foto: Hudiksvalls kommun

Våld i nära relation går inte i karantän

Ropen på hjälp har tystnat – men det är inte på grund av att våldet minskat. Snarare tvärtom. I coronapandemins spår ökar risken för våld i nära relationer.

När myndigheterna inför åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset innebär det att många människor måste tillbringa mer tid än vanligt i sina hem. När allt fler isolerar sig hemma ökar risken för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Utsattheten ökar för både barn och vuxna, och det kan också bli svårare för den som är utsatt att söka hjälp.

Den som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan ge fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

Barn och unga som bor i hem där det förekommer olika former av våld och förtryck kan vara extra utsatta när de är isolerade och inte har möjlighet att gå till skolan, träffa vänner eller delta i fritidsaktiviteter, och om de inte har något socialt stöd eller kontakt med trygga vuxna.

Här kan du läsa mer om vilket stöd som finns att få för den som är utsatt – och vad den som misstänker att någon annan far illa kan göra:
www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/valdinararelationer_rjh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Centrum mot våld

Vid Centrum mot våld i Östersund samarbetar alla länets kommuner. Där finns hjälp och stöd till våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i familjen.

För mer information, även på fler språk samt lättläst, se:
www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/vald-och-hot.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto: Hudiksvalls kommun

0 av 0 gillar detta