gruppbild på 7 personerFörstora bilden

Delar av personalen från dietistmottagningen och medicinmottagningen på Östersunds sjukhus med sina diplom.

”Våga se äpplen med pärons ögon”

Lärorik, upplysande och spännande – så beskriver deltagarna hbtqi-utbildningen som de gått under sex månader. Nu är ytterligare fem verksamheter i Region Jämtland Härjedalen hbtqi- och mångfaldsdiplomerade.

en person står utomhus i soligt väder och håller i ett diplom för hbtqi-diplomeringFörstora bilden

Elin Hedlund, sjuksköterska på kirurgimottagningen, och den som från början lyfte frågan om hbtqi-diplomering på enhetens APT.

Arbetsterapi- och sjukgymnastikenheten, dietistmottagningen, medicinmottagningen, kirurgimottagningen och uroterapi- och bäckenbottenmottaningen är de nydiplomerade verksamheterna.

Region Jämtland Härjedalens olika verksamheter erbjuds diplomeringen som ett led i värdegrundsarbetet. Utbildningen görs i egen regi.

Syftet är att deltagarna ska få mer kunskap om normet, hbtqi, antistigma och jämlikhet. Tanken är att medvetenheten ska ge ringar på vattnet så att deltagarna i sina yrkesroller utvecklar ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt. Det ska i sin tur bidra till ett professionellt bemötande av patienter och besökare – och i förlängningen till en jämlik vård för alla invånare i regionen.

Utbildningen pågår i ungefär sex månader och innehåller både individuella uppgifter och gruppuppgifter som görs mellan utbildningsträffarna. Utvecklingsarbetet utmynnar i en handlingsplan där verksamheten beskriver hur den ska fortsatta driva arbetet.

Sedan tidigare är 13 verksamheter redan hbtqi-diplomerader eller certifierade. Klicka här för att läsa mer om hbtqi- och mångfaldsdiplomeringen inom Region Jämtland Härjedalen.

två sjuksköterskor i vita vårdkläder utomhus, den ena personen håller i ett inramat hbtqi- och mångfaldsdiplomFörstora bilden

Emma Breivik och Sara Andersson, uroterapeuter på uroterapi- och bäckenbottenmottagningen.

Vi har mer fördomar än vi tror

Emma Breivik, sjuksköterska och uroterapeut på uroterapi- och bäckenbottenmottagningen

Hur var utbildningen?
– Den var lärorik och spännande. Det kändes bra att fräscha upp våra kunskaper kring dessa frågor. Mest gav nog gruppdiskussionerna. Vi har mer fördomar än vi tror, och det är nyttigt att bli medveten om det.

Vilka nya insikter har den gett dig?
– Många. Till exempel att det är lätt hänt att omedvetet köna personer jag möter. Jag märker att jag är påverkad av samhällets normer och tiden jag växt upp i. Nu har jag mer eftertanke kring detta.

Vad tar du med dig i det dagliga arbetet?
– Jag kommer fortsätta jobba för att vi ska vara inkluderande, att det ska kännas lika tryggt och välkomnande att komma till oss oavsett vem man är. Samt försöka påverka även industrin. När de tillverkar till exempel inkontinensskydd, tappningskatetrar och skriver patientinformation så är det onödigt att kalla produkterna för male eller female eller köna patientinformationen.

Våga se äpplen med pärons ögon

Miryam Condé, sjuksköterska kirurgimottagningen

Hur var utbildningen?
– Den var innehållsrik, lärande och upplysande.

Vilka nya insikter har den gett dig?
– En stor del handlar om självreflektion och hur jag själv framstår och uttrycker mig. En annan insikt är hur andra uppfattar mig. Jag har alltid trott att jag varit väldigt öppensinnad och förstående men inser att det finns extremt mycket normer som format mig. Numera tänker jag vara mer normbrytande och våga se äpplen med pärons ögon.

Vad tar du med dig i det dagliga arbetet?
– Vikten av att alltid ställa öppna frågor. Jag vill att alla patienter skall gå från ett besök med mig med känslan av att de fick uttrycka sig, vara sig själva och känna sig omhändertagna.

gruppbild på 18 personer utomhusFörstora bilden

Personal från kirurgimottagningen och uroterapi- och bäckenbottenmottagningen på Östersunds sjukhus firade sin diplomering med tårta i solen.

Jag frågar inte längre om personen är gift

Margareta Bygren, sjuksköterska kirurgimottagningen

Hur var utbildningen?
– Den var mycket bra för att få ökad förståelse för hbtqi-personer, vilka svårigheter och utmaningar de personerna ställs inför i många olika situationer i samhället. Vi har fått en fördjupad kunskap om olika begrepp.

Vilka nya insikter har den gett dig?
– Jag tyckte innan att jag var väldigt fördomsfri och att jag upplever att jag behandlar alla lika. Men under utbildningen så insåg jag att det inte alls stämde. Jag har tagit för givet att i princip alla människor jag möter lever i heteronormen som exempel.

Vad tar du med dig in i det dagliga arbetet?
– Jag ställer mer öppna frågor för att inte "anta" att en person lever i heteronormen, jag frågar inte längre om personen är gift utan hur den personens familjesituation ser ut.

Inte ta för givet vem som står framför oss

Kicki, Laila, Nina och Anna, undersköterskor på kirurgimottagningen

Hur var utbildningen?
– Den var mycket nyttig och lärorik.

Vilka nya insikter har den gett dig?
– Vi har insett att vi inte ska personifiera människor och att inte ska ta för givet vem som står framför oss.

Vad tar du med dig in i det dagliga arbetet?
– Att inte köna personer, att fråga om partner eller anhörig istället för make eller hustru och att använda ordet patient i journalen istället för namnet.

Gruppbild på 15 personer.Förstora bilden

Personal på arbetsterapi- och sjukgymnastikenheten.

Har bidragit till gemenskap och trygghet

Therese Kahm, enhetschef arbetsterapi- och sjukgymnastikenheten

– Utbildningen har bidragit till att vi lärt känna varandra bättre, till gemenskap och en större trygghet i arbetsgruppen. Som enhetschef är jag tacksam över det stöd jag fått av Maria (Lindgren, samordnare av utbildningen) och Preethi (Huczkowski, utbildare från RFSL) att leda det alltid så viktiga värdegrundsarbetet framåt. Medarbetarna på enheten har haft ett stort engagemang i varje uppgift och mötts kring viktiga ämnen vi annars inte tar oss tid att prata om i arbetsvardagen. Vikten av respekt för varandras olikheter som medarbetare, liksom patienternas, måste vi påminnas om varje dag och jobba med i vårt ständigt pågående förbättringsarbete.

En lila marsipantårta dekorerad med pride- och transfärger och med texten "hbtqi- och mångfaldsdiplomering"Förstora bilden

Den avklarade utbildningen och diplomeringen firades självklart med en tårta värd ändamålet.

Text: Sara Rönnberg Foto: Preethi Huczkowski, Maria Lindgren, Frida Lindegren

1 av 3 gillar detta