Uppdatering 7 januari: Läget i länet under stormen Cora

Med anledning av stormen Cora har Region Jämtland Härjedalen befunnit sig i krisledning sedan kl.11 på söndagen och bevakat händelseutvecklingen noga. Krisledningen kunde avslutas ca kl. 17.00 utan några incidenter.

Under söndag eftermiddag, 7 januari klockan 16.00, hölls ett regionalt samverkansmöte med flera aktörer från länet. Den samlade lägesbilden visar på flera mindre samhällsstörningar. Stormen väntas avta under söndagskvällen. Den hårda vinden stannar något längre i Härjedalsfjällen än i övriga länet. För mer information om vädret, se SMHI:s webbplats.

Länstrafikens linjer har påverkats. Polisen meddelar att de höjt beredskapen för fjällräddningen i länet.

Vägnät och kommunikationer

Flera av länets vägar har under dagen påverkats. Vad gäller E14 så kan västra delen mot gränsen komma att stängas. Se Trafikverkets webbplats för mer information om vilka vägar som påverkas.

Länstrafiken har inställda turer även under kvällen. Se Länstrafikens webbplats för mer information.

Elavbrott på flera ställen i länet

Strömavbrott rapporteras främst i Strömsunds, Härjedalens och Krokoms kommuner.
Jämtkraft kommer under måndagen genomföra helikopterinventering för att inventera eventuella skador.

Telekommunikationer påverkade

Enstaka mobila basstationer har legat nere. Reducerad kapacitet i främst Bergs och Krokoms kommun. Inga större områden är utan täckning. Området kring Gäddede har problem med några basstationer, vilket orsakat vissa områden utan täckning. Teracom har haft strömavbrott vilket orsakat kortare avbrott på vissa radiokanaler på FM-sändaren i området kring Tännäs.

Text: Sara Nilsson/Länsstyrelsen i Jämtlands län

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se