logotyp för krisinformation.se

Teckenspråkstolkad information om COVID-19 / Corona

På KRISINFORMATION.SE kan du ta del av teckenspråkstolkad information om Coronaviruset, COVID-19

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se