En kvinna står vid ett fönster och ler med stängd mun mot kameran

Ingela Lindström

Rehabkoordinatorerna utbildades i bemötande

– I vårt uppdrag ingår flera olika delar. Vi jobbar för den sjukskrivne patienten, i de fall där man ser att det finns ett behov av samordning. Vi koordinerar insatser på enheten, så att personen i fråga i ett tidigt skede får de rehabiliterande insatser som behövs, till exempel sjukgymnastik eller samtalskontakt.

Ingela Lindström är samordnare för Region Jämtland Härjedalens rehabkoordinatorer.Hon och hennes tjugotal kollegor finns idag utspridda i organisationen. Tretton av dem arbetar på länets 28 hälsocentraler, de övriga finns inom psykiatrin, ortopeden, medicinkliniken och på kirurgkliniken.

Arbetar i team kring patienten

Rehabkoordinatorerna arbetar i team med övrig personal på enheten, och upprättar en rehabiliteringsplan för sjukskrivna patienter, där målet är att komma tillbaka i arbete så snabbt som möjligt. Det är den interna delen av jobbet, samtidigt som koordinatorerna ska fungera som ett stöd för individen genom hela den här processen. I den interna delen av rehabkoordinatorns arbete ingår även att vara kunskapsförmedlare och stötta kollegorna på enheten i att ge bästa möjliga råd och stöd till individen utifrån vårdens försäkringsmedicinska ansvar. Externt arbetar koordinatorerna med att stötta individen, när det gäller kontakterna med Försäkringskassa, arbetsförmedling, sociala myndigheter och arbetsgivare.

Gör skillnad

Sjukskrivningen ska ses som en del i vård och behandling, precis som alla övriga insatser som görs runt en patient. Att jobba i team kring patienten är väldigt viktigt, allt i syfte att förkorta sjukskrivningen.

– Jag ser verkligen att vi gör skillnad för individen! Vi är en pusselbit bland flera så klart, säger Ingela Lindström.

Det handlar om bemötande

I höstas fick rehabkoordinatorerna genomgå en utbildning i bemötande på temat ”Mäns våld mot kvinnor med missbruk”. Föreläsare var den före detta polisen Birgitta Hedström Persson.

– Hon inspirerade med hela sin berättelse, vilken var uppbyggt kring ett autentiskt fall som man fick följa från början till slut. I berättelsen vävde hon in vad man behöver göra i sådana här situationer. Ett otroligt bra upplägg, inte bara en massa teori utan en verklig inblick i hur det kan se ut, berättar Ingela Lindström och fortsätter;

– Det jag tycker att vi kanske har blivit bättre på efter den här utbildningen är att faktiskt våga fråga individerna, att se signalerna. Där fick vi också verktygen kring de stödorganisationer som finns, så att vi vet vad vi ska göra med svaret! Att känna sig trygg med vart vi kan hänvisa personen i fråga. Det är inte jag som rehabkoordinator som ska lösa det här, men jag ska kunna hänvisa på bästa sätt. Sen det här med kvinnligt missbruk, kring det finns det en hel del fördomar. Det handlar så mycket om bemötande, och det jag fick med mig från hennes utbildning kan jag verkligen plocka in i mitt eget bemötande på jobbet.

Text & Foto: Lena Manneby

3 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se