Region Jämtland Härjedalen ansluter till nationellt avtal om hyrbemanning

Den 1 april ansluter Region Jämtland Härjedalen till det nya nationella avtalet om hyrbemanning inom hälso- och sjukvården. Syftet med avtalet är att på sikt minska kostnaderna och beroendet av hyrbemanning.

Det nya avtalet innebär bland annat att Sveriges regioner har enats om en nationell prissättning och gemensamt ställda krav på leverantörer vad det gäller kompetens och erfarenhet.

Att prissättningen blir nationell innebär en minskad situation av konkurrens mellan regioner. Regionala tillägg och avtal om garantibemanning försvinner helt i och med inträdet den 1 april.

– Alla regioner står bakom avtalet och det är ett steg i rätt riktning mot att få ner de höga kostnaderna för hyrbemanning. Ambitionen med avtalet är att på sikt få en stabilare och långsiktig bemanningssituation än vad vi har i dag samt ökad trygghet och kontinuitet för patienterna. Det ger bättre förutsättningar till att utveckla hälso- och sjukvården, säger Sara Lewerentz, regiondirektör i Region Jämtland Härjedalen.

Behovet av hyrbemanning ser olika ut i regionerna. Region Jämtland Härjedalen kommer inte att sluta anlita hyrbolagen.

– I nuläget har vi i Region Jämtland Härjedalen behov av hyrbemanning för att klara driften av våra verksamheter, även om vi är på rätt väg. Det är väldigt glädjande att vi hos oss har ökat antalet medarbetare inom personalgrupper där vi använder hyrbemanning. Vi vill att det ska fortsätta så – en uppgift som kräver hårt arbete över tid. Målet är att förbättra arbetsmiljön och öka trygghet och kontinuitet för patienterna. Med en högre andel egen personal kan vi bedriva mer utveckling och fortsätta omställningen mot en nära och mer effektiv vård. Det nationella avtalet syftar till att skapa bättre förutsättningar i det arbetet, säger Anna Granevärn, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Minskade kostnader

Det ekonomiska incitamentet har varit en viktig del i att få fram ett avtal som samtliga regioner ställer sig bakom, då prislistan gäller nationellt. I avtalet finns tillägg för att skapa större intresse att ta tillfälliga hyruppdrag i glesbygd, dit delar av vår region räknas. I tillägg till detta tillämpar de fyra nordligaste regionerna reseschablon för att kompensera för långa resor.

Mer information

Här kan du läsa mer om det nationella avtaletLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. (Västra Götalandsregionens webbplats)

Kontakt

Josefin Hjelte, chef Inköp och upphandling
E-post: josefine.hjelte@regionjh.se

Anna Granevärn, hälso- och sjukvårdsdirektör
E-post: anna.granevarn@regionjh.se

Fakta

Sveriges 21 regioner har tillsammans arbetat fram det nationella avtalet om hyrbemanning. Avtalet gäller i fyra år, ersätter tidigare avtal i regionerna och är en viktig del i regionernas arbete med att minska kostnaderna och beroendet av inhyrd bemanning. Västra Götalandsregionen är upphandlande myndighet och övergripande avtalsförvaltare.

I nuläget ingår 41 leverantörer av läkare och 54 leverantörer av sjuksköterskor i det nationella avtalet. Ytterligare tilldelningar kommer fortsättningsvis att ske två gånger om året.

Text: Thomas Jarnehill

0 av 2 gillar detta