Detaljbild från coronalabbetFörstora bilden

Regionens coronalabb

Regionens smittspårningarbete lyfts i Coronakommisionens rapport

Två regioner, Västerbotten och Jämtland Härjedalen, utmärker sig positivt när regionerna jämförs med varandra gällande testvolymer och antal smittspårande anställda, samt gällande hur många smittspårare man har tillgängliga i relation till positiva fall i regionen. Det finns andra regioner som också utmärker sig men inte för alla tre delarna. 

Micael Widerström, regionens smittskyddsläkare känner sig stolt;

- Vi hade tidigt en tydlig målsättning om vikten av omfattande testning och snabb smittspårning, så det är mycket glädjande att coronakommissionen lyfter fram det goda som vi har gjort här i Region Jämtland Härjedalen. Det är många inom såväl regionen som den kommunala omsorgen som med gemensamma krafter och stort engagemang har gjort detta möjligt.

Regiondirektör Hans Svensson;

- Jag är oerhört stolt över det arbete som gjorts inom Region Jämtland Härjedalen i samband med pandemin och vaccinationerna. Att vi lyfts som ett gott exempel är ett kvitto till alla medarbetare som har gjort och fortfarande gör sitt yttersta för att hantera konsekvenserna och utmaningarna kring covid-19.

Här följer en mer detaljerad beskrivning över Jämtland-Härjedalen och Västerbotten kring hur de i enkäten beskriver sitt arbete med testning och smittspårning under pandemin. "De regioner som har haft mer utbyggd och omfattande testning vid en given smittspridning i samhället har haft färre dödstal och sjukhusinläggningar. Även om andra förklaringar inte kan uteslutas så är en rimlig tolkning av dessa resultat att mer omfattande testning i en region lett till att fler smittkedjor brutits och att pandemins direkta hälsoeffekter därför mildrats. Så även om testvolymerna i de regionerna med mest välutvecklad testning varit för låga sett till tröskelvärdet för pandemikontroll så tycks det ha haft en viktig betydelse för att reducera dödsfallen och sjukhusinläggningarna."

Text & Foto: Lena Manneby

4 av 4 gillar detta