Regionen håller koll på coronaviruset

Nya coronaviruset fortsätter att sprida sig, främst i Kina men även enstaka fall i andra länder. Smittskyddsläkare Micael Widerström och biträdande smittskyddsläkare Annika Ersson följer utvecklingen och ger rekommendationer till vårdpersonalen och allmänhet.

Vad gör ni just nu?

Vårt uppdrag är att vara vårdens och samhällets specialistkompetens i smittskyddsfrågor. Vi har löpande kontakter med exempelvis Infektionskliniken, som blir mest involverad om vi får ett fall av coronaviruset här. Vi svarar också på frågor och ger råd till andra verksamheter inom regionen – bland annat om hur och var vi tar emot en patient med misstänkt smitta, hur och var patienten ska vårdas beroende på sjukdom, hur prover ska hanteras och vilken skyddsutrustning som ska användas. Råden vi ger utgår från en handlingsplan för hur eventuella fall i länet ska hanteras.

Vi följer också utvecklingen i övriga landet och utomlands, både när det gäller spridningen och medicinska fakta om viruset. Vi får dagligen uppdateringar från Folkhälsomyndigheten. De i sin tur bevakar vad som händer i resten av världen, via exempelvis den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Behöver jag vara orolig över att bli smittad?

Även om vi nu har ett konstaterat fall i Sverige så är beredskapen och förmågan god att upptäcka och hantera fall i Sverige. Därför bedömer vi risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige. Enstaka fall är inte är samma sak som att det pågår en smittspridning i Sverige.

I samband med importfall kan enstaka fall förekomma innan smittan stoppas, men det inte finns några omedelbara skäl att oroa sig – så länge man inte reser till eller från platser där viruset förekommer mer frekvent, eller har nära kontakt med någon som har rest till dessa platser.

Om en person insjuknar med hosta och/eller feber inom 14 dagar från utresa från ett område med pågående smittspridning, i nuläget hela Kina, är det viktigt att personen omgående kontaktar 1177 vårdguiden via telefon för råd. Det gäller även om symtomen är lindriga. På så vis ökar vår förmåga att begränsa smittspridningen.

Hur farlig är sjukdomen?

Erfarenheterna så här långt är att de allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation.

Var kan jag få veta mer?

Det finns bra information för allmänhet på flera myndigheters och andra offentliga aktörers sidor. Några exempel är:

Folkhälsomyndigheten

1177 Vårdguiden

Krisinformation

Text: Anna-Lena Högström

0 av 0 gillar detta