porträtt på två kvinnor med prideflaggor och en samisk flaggaFörstora bilden

– Vi vill vara en organisation där alla känner sig välkomna och inkluderade, hälso- och sjukvården är till för alla, säger Maria Lindgren och Sofia Kling. Foto: Sara Rönnberg

Regionen deltar i pridefestivalen – kom och gå med oss i paraden!

I helgen lyfts hbtq-personers rättigheter fram i den unika dubbla pridefestivalen Östersund Pride och Sápmi Pride. Region Jämtland Härjedalen kommer att finns med och manifestera för allas lika värde. Kom med du också!

Maria Lindgren är regionens samordnare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och hon har tagit huvudgreppet om regionens medverkan i pridefestivalen i Östersund nu i helgen, fredag den 30 augusti till söndag den 2 september. Regionen kommer att ha ett tält i prideparken i Badhusparken.

– Vi vill visa att vi står bakom mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och alla människors rätt till en jämlik vård och hälsa fri från diskriminering och kränkande behandling. Det är tyvärr ingen självklarhet för hbtq-personer i dag, säger hon.

Östersund pride arrangerades för första gången i fjol. I år kommer två pridefestivaler att mötas under en och samma helg när även den årligen återkommande Sápmi pride, som byter ort i den samiska regionen varje år, förläggs till Östersund.

Temat för årets pridefestival är bemötande – något som passar extra bra riktat till hälso- och sjukvården. Två av regionens verksamheter, ungdomsmottagningen och könsidentitetsmottagningen, har blivit hbtq-certifierade via RFSL, men det finns mycket arbete kvar att göra, menar Maria Lindgren:

– Vi behöver öka kunskapen och medvetenheten kring normer och hbtq-frågor på fler mottagningar för att säkerställa ett gott bemötande av patienter och personal oavsett sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck, säger hon och fortsätter:

– För att kunna erbjuda utbildning till fler mottagningar har vi, med inspiration från Västra Götalandsregionen, arbetat fram en modell för hbtq-diplomering. Förhoppningen är nu att fler verksamheter ska visa intresse för hbtq-utbildning.

Sofia Kling är utvecklingsstrateg inom området samisk hälsa i Region Jämtland Härjedalen och tycker att temat bemötande sätter ljuset på något som hälso- och sjukvården alltid behöver jobba med, i synnerhet i ett samiskt perspektiv.

– Att vara samisk hbtq-person tillför ytterligare dimensioner till vem du är, men också till vilka utmaningar du måste hantera. Du kan behöva komma ut två gånger, både som same och som hbtq-person, till exempel inför din läkare, säger hon.

Maria Lindgren och Sofia Kling uppmuntrar nu kollegor och medarbetare i regionen att ta med vänner och familj och komma och gå med i prideparaden på lördagen under regionens flagg.

– Vi vill uppmuntra alla som har möjlighet på lördag att ta sig till Badhusparken och gå med i Prideparaden. Låt det synas att vi värnar om mänskliga rättigheter, att det inte bara blir fina ord på ett papper.

Text & Foto: Sara Rönnberg

sapmi pride-flaggan

Östersund pride & Sápmi pride

Vad? Pridefestival med bland annat seminarier, föreläsningar, ungdomsevenemang, underhållning, konserter och prideparad.

Var? I centrala Östersund.

När? Fredag 30 aug – söndag 2 september. Prideparaden startar lördag 1 september klockan 14.00 (uppställning i Badhusparken klockan 13.00).

Läs merostersundpride.se Länk till annan webbplats..

1 av 1 gillar detta