En person i uniform tittar ut från förarplats i en ambulans. Personen ler in i kameranFörstora bilden

Andreas Raftsjö anestesisjuksköterska i bedömningsbilen

Projekt Bedömningsbil på rull

– Tanken är att snabbare nå patienterna, och att de ska få vård på rätt vårdnivå säger Peter Mähler, enhetschef ambulansen Östersund och Strömsund.

Det har gått ut en statlig satsning genom överenskommelsen God och nära vård 2021, en del av det arbetet innebär en satsning på att utveckla ambulanssjukvården i omställningen till nära vård. I den utvecklingen ingår att göra fler bedömningar i hemmiljö. Därav har projektet med bedömningsbil precis startat i Östersund.

Det hela handlar om en ensambemannad bil från ambulanssjukvården, i vilken det jobbar en specialistsjuksköterska. Bilen kan åka ut till patienter på så kallade prio 2-larm och prio 3-larm, och göra bedömningar, ge egenvårdsråd och hjälpa patienten till rätt vårdnivå. Det här är nytt för länet och Östersund, men det finns goda inarbetade exempel från andra regioner i landet.

– Det är viktigt att poängtera att det här är en ny enhet och en ny funktion, men inget nytt arbetssätt. All ambulanspersonal i regionen arbetar med att göra bedömning av patienten för att därefter ta ställning till hur patienten behöver vård på bästa sätt. Via egenvårdsråd, primärvården eller akutmottagningen, slår Peter Mähler fast.

Tre personer står utanför en ambulans och tittar in i kameranFörstora bilden

Peter Mähler, Andreas Raftsjö och Marie Larsson

När larmas bedömningsbilen ut

I dagsläget handlar det om en bil, som utgår från ambulansstationen i Östersund, och som ska åka på larm inom en radie av tre mil från staden. Det görs en bedömning från SOS Alarms sida när någon ringer 112 och begär hjälp. Antingen skickas det ut en reguljär ambulans, men numera kan det alltså även handla om att det är bedömningsbilen som larmas ut. Larmen i Östersund är många, och det går inte i alla ärenden att per telefon avgöra om patienten kan vara kvar i hemmet, bör åka till hälsocentralen eller om hen faktiskt behöver lastas och tas med in till akutmottagningen på Östersunds sjukhus. Men nu kan alltså en specialistsjuksköterska åka ut till hemmet och göra en bedömning på plats. SOS Alarm hjälper till med att välja ut de larm som passar bedömningsbilen bra. Exempel på larm av den sorten kan vara en patient med diabetes typ 2, som har diffust mått dåligt under några dagar. Ett annat exempel kan vara en patient som haft yrsel under en längre tid, där symtomen förvärrats över tid och hen inte själv kan ta sig till sin hälsocentral. Bedömningsbilens personal kan även hjälpa till med att på plats boka taxi eller en tid till hälsocentralen.

– Med bedömningsbilens arbetssätt finns en större möjlighet att det får ta den tid som behövs utan press, och att vi kan göra mer grundliga bedömningar i hemmet, berättar ambulanssjuksköterskan och projektledaren Marie Larsson.

– Vi kommer att jobba på samma sätt som i reguljära ambulansen, kontrollera patientens vitala parametrar, anamnes med mera och utifrån svaren göra vår bedömning, fyller Andreas Raftsjö anestesisjuksköterska på.

Rätt vård på rätt plats och kortare responstider

Det finns flera mål med projektet. Ett mål är att patienterna ska få rätt vård på rätt plats. Genom att på det här sättet avlasta akuta ambulanser hoppas man även kunna bibehålla dem till just de akuta uppdragen. Ett annat mål är att snabbare nå patienterna, kortare responstider.

På nationell nivå har man kunnat konstatera att nöjdheten hos de patienter som fått en bedömningsbil hem är hög.

– Du får hem en person som försöker lösa ditt problem på bästa sätt, konstaterar Peter Mähler och fortsätter;

– Det hela mynnar ju ut i en överenskommelse med patienten, där man i samförstånd kommer fram till vad som blir bäst för hen i varje unik situation.

Insidan av bedömningsbilen fotad utifrån. Bår med mera syns i bildFörstora bilden

Interiör från bedömningsbilen

Påbörja vårdinsats i hemmet

Bedömningsbilen är i princip utrustad på exakt samma sätt som de reguljära ambulanserna. Det som inte finns i bilen är så kallad fixationsutrustning, till exempel vacuummadrass och KED-väst.

Bedömningsbilen kan åka på två typer av uppdrag. Dels den sortens bedömningsuppdrag som nämnts här. Det andra benet blir att bilen kommer att finnas redo som en resurs för att även åka på prio 1-larm om de två ordinarie ambulanserna i Östersund skulle råka vara ute på jobb när larmet kommer. Då kan bedömningsbilens personal påbörja en vårdinsats hemma hos patienten i väntan på ordinarie ambulans. Det kan handla om att ta ett EKG, ge smärtlindring, ge blodförtunnande behandling på plats. Även skicka EKG till en medicinläkare inne på sjukhuset för att diskutera vidare behandling.

– Ett sätt att snabbare ge medborgarna akutsjukvård just genom att vi frekvent finns tillgänglig som Bedömningsbil, konstaterar Peter Mähler.

Utmaning och någonting helt nytt

– Jag ville börja arbeta i bedömningsbilen för att fördjupa mina kunskaper inom just bedömning, och få en utmaning i arbetet, berättar Andreas Raftsjö.

– Det är samma sak för mig, och jag gillar att få vara med i uppstarten av någonting nytt där det inte på förhand är givet vart vi kommer att landa. Det känns väldigt roligt, fyller Marie Larsson på.

Totalt kommer fyra personer att arbeta vardera 50 procent i Bedömningsbilen. Bilen bemannas mellan klockan 08.00-17.00 veckans alla dagar. Projekt Bedömningsbil kommer att köras året ut, för att därefter utvärderas.

Text & Foto: Lena Manneby

4 av 4 gillar detta