Polisen har medborgardialog på sjukhuset den 18/1

På torsdag eftermiddag finns Polismyndigheten i huvudentrén på Östersunds sjukhus för att samla in synpunkter om vad medborgare förväntar sig av Polisens arbete.

Det kommer att vara två uniformerade poliser som står i foajén, från lunchtid och några timmar framåt under eftermiddagen.

Syftet är att ställa frågor om vad medborgarna tycker att Polisen borde inrikta sitt arbete mot i framtiden, samt hur de som organisation ska kommunicera på bästa sätt med medborgarna, med mera. Polisen kommer också att dela ut informationsmaterial till de som de samtalar med.

Text: Göran Zackrisson, säkerhetssamordnare, Region Jämtland Härjedalen

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se