Paus för Primärvården online tills vidare

Region Jämtland Härjedalens e-tjänst Primärvården online stängs ner från och med 17 juni. Stängningen är tillfällig, men det är inte bestämt när Primärvården online öppnar igen.

Beslutet om att pausa Primärvården online har tagits utifrån en analys av en specifik händelse som har koppling till e-tjänsten; en vårdskada som har inträffat.

Region Jämtland Härjedalen har anmält händelsen enligt Lex Maria-rutinen, och tagit fram en handlingsplan med åtgärder som ska genomföras internt på olika nivåer. Det ska kvalitetssäkra den framtida användningen av Primärvården online.

När Primärvården online fungerar normalt så loggar användaren in med e-legitimation och svarar på ett antal frågor. Utifrån svaren får användaren antingen råd om egenvård eller blir hänvisad vidare till att chatta med en sjuksköterska. Om bedömningen blir att användaren behöver kontakt med läkare så bokar sjuksköterskan in en tid, antingen till ett fysiskt eller digitalt besök.

För mer information kontakta:

Annette Boije, verksamhetsutvecklare, Nära vård gemensamt ledning

annette.boije@regionjh.se

Text: Thomas Jarnehill

0 av 0 gillar detta