På bilden är det från vänster: Marina Förström, Caroline Andersson, Mona Kärrman, Marie Mark och Carolina Hasselström.

Ny maskin för påsdialys i hemmet har underlättat mycket för både patienter och medarbetare

Tack vare en ny typ av dialysmaskin och ett nytt arbetssätt på dialysenheten på Östersunds sjukhus har man de senaste fyra åren kunnat minska antalet sjukresor för dialyspatienter. Detta eftersom man kan erbjuda fler patienter dialysbehandling i hemmet, i stället för på sjukhuset.

Färre resor för patienterna

I maj 2018 inleddes ett nytt arbetssätt på påsdialysmottagningen (pd-mottagningen) inom dialysenheten på Östersunds sjukhus. Patienterna med påsdialysbehandling i hemmet skulle inte längre behöva åka till sjukhuset för att få sin behandling justerad. Det kunde sjukvårdspersonalen nu göra digitalt. En stor förbättring för de patienter som har långt till sjukhuset.

– Digitaliseringen med möjligheten att kontrollera och justera dialysbehandlingarna på distans betyder mycket. Det innebär att patienter i regionen som har lång resväg inte behöver besöka sjukhuset lika ofta som förut. Förutom en ökad livskvalitet för patienten så är det även resurssparande och så klart positivt för ekonomin gällande sjukresor, säger Caroline Andersson, sjuksköterska på pd-mottagningen på dialysenheten på Östersunds sjukhus.

Mer patientsäkert och snabbare åtgärder

Tidigare lagrades informationen som dialysmaskinen på ett minneskort som patienten fick ta med sig till ett bokat besök på sjukhuset. Med den nya dialysmaskinen laddas informationen upp direkt till en molntjänst. Det gör att man kan följa och justera dialysbehandlingen varje dag.

– Vi har även ett gott samarbete med de olika kommunerna och har hållit i utbildningar för att hemtjänst och primärvården ska kunna hjälpa till om det finns behov av assistans på plats kring dialysbehandlingen.

Fler dialyspatienter får möjlighet till nära vård

När maskinen infördes fick 10 dialyspatienter, bosatta i olika delar av länet, möjlighet att testa den. I dag är det 26 patienter som har påsdialys i hemmet och ytterligare 4 patienter ska få tillgång inom kort.

– Vi har arbetat hårt med att få en bättre personcentrerad vård för våra dialyspatienter i hemmet. I dag har alla en fast läkarkontakt och varje månad går läkare och dialyssjuksköterska igenom alla patienter, vilket har bidragit till högre patientsäkerhet och bättre patientkännedom för hela teamet. I dag har vi fler patienter i dialysbehandling i hemmet än vad vi har på klinik.

Vad lyfter patienterna själva som de största fördelarna med det här systemet?

– Frihet att få vara hemma och att dialysen anpassas efter livet och inte tvärtom. De får känna sig delaktiga och ta kontroll över sin livsuppehållande behandling. Det upplevs också som mer säkert att vara hemma nu när dialyssjuksköterskorna kan ligga i framkant och se behandlingarna och eventuella problem från dag till dag, säger Caroline Andersson.

Vid dialysstart är det bra att börja med påsdialys eftersom det är en mer fysiologisk behandling. Efter några år kan bukhinnan, som används som ett filter, bli utsliten och behandlingen kan då behöva bytas till bloddialys. Då sker reningen på utsidan av kroppen, genom ett dialysfilter.

– Nästa mål är att få till en egenvårdsenhet på dialyskliniken på sjukhuset där patienter som inte kan ha påsdialys i hemmet längre kan fortsätta på samma linje fast med bloddialys och samma fokus på egenvård. Ambitionen finns men lokalerna begränsar oss lite.

Nominering till Vårdsförbundspriset 2022

Pd-mottagningen på dialysenheten är en av tre nominerade till Vårdförbundspriset 2022 med motiveringen att man med hjälp av implementering av ny teknik använder digitala möjligheter för att främja en personcentrerad vård med fast vårdkontakt, färre sjukresor och en ökad livskvalitet för patienterna. Vinnaren av priset utses 18 november.

Vad betyder nomineringen för er på enheten?

– Efter att ha gjort denna resa där hårt arbete och engagemang givit ett bättre resultat än förväntat, känns det otroligt ärofyllt och bekräftande att det uppmärksammas i samband med Vårdgalan och Vårdförbundspriset, säger Caroline Andersson och får medhåll från övriga fyra sjuksköterskor på mottagningen.

– Fantastiskt att bli nominerad till priset och att allt jobb vi har lagt ner uppmärksammas. Jag grät av lycka, säger Marina Förström.

– Det är roligt att dialysvården uppmärksammas och det visar på att man kan komma långt med en stark vilja och ett gott samarbete, säger Marie Mark.

– Hedrande och fantastiskt kul att få vara med på denna utvecklande resa, som möjliggör att patienterna kan vara hemma och slippa långa resor flera gånger i veckan, säger Carolina Hasselström.

– Kan inte annat än att hålla med mina kollegor. Vi är ett härligt team som gillar att utveckla och att ta oss vidare, säger Mona Kärrman.

Fakta om dialys, bloddialys och påsdialys

Dialys är en rent livsuppehållande åtgärd, för somliga i väntan på en njurtransplantation – för andra, som av olika anledningar inte kan få en ny njure, är det en behandling som görs livet ut. En dialysbehandling renar blodet från slaggämnen, något som i vanliga fall sköts av njurarna. Vid bloddialys renas kroppen genom att blodet passerar ett filter i en dialysmaskin, det vill säga utanför kroppen.

Påsdialys, eller peritonealdialys som det egentligen heter, innebär att man använder bukhinnan som ett membran. Genom att föra in en vätska med socker, salt och vatten i buken så sätts det i gång en diffusion, det som händer när kroppen vill skapa balans. Den rena vätskan drar enkelt förklarat ut gifter och smuts som finns i blodet ut i dialysvätskan i buken därefter tappas vätskan ut. Den här metoden är mer nära kroppens eget sätt att rena blodet via njurarna.

Artikel från 2018 om införandet av dialysmaskinen

Text & Foto: Jennie Wennberg

4 av 4 gillar detta