Bild som visar en överkryssad cigarett och som symboliserar Rökning förbjuden

Ny lag om rökfria miljöer från och med 1 juli

Sedan 1993 är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för hälso-och sjukvård. Nu utökas lagen att även gälla områden där rök eller utsläpp från andra produkter riskerar att komma in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.

För besökare till hälso- och sjukvården inom Region Jämtland Härjedalen gäller:

  • Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler som är avsedda för all hälso- och sjukvård såsom specialistvård, hälsocentraler och folktandvården.
  • Utifrån den nya lagen så kommer askkoppar att flyttas till anvisade områden utanför hälso- och sjukvårdens områden, på vissa ställen kommer även askkoppar att tas bort.
  • Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas.
  • Rökförbudet omfattar cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipa och andra produkter som motsvarar rökning.

Mer information om den nya lagen om tobak och liknande produkter finns att hitta på Folkhälsomyndighetens webbsida (klicka här).

0 av 0 gillar detta