En man står mot en grå betongvägg och småler mot kameran

Mats E Nilsson

Mats är Mr. Cancer- och omvårdnadsfond

En öron-näsa-halsläkare har under närmare 30 års tid engagerat sig i skapandet och driften av Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond. En fond som hunnit göra oändligt mycket nytta inom framför allt utbildning och utveckling för de av regionens medarbetare som i huvudsak arbetar med cancervård, men även fått ge bidrag till insatser i omvårdnad.

Mats E Nilsson tog diskussionen redan 1988 med dåvarande ordföranden i sjukhusdirektionen, och framförde tanken på en fond för att ge mer resurser till utbildning inom cancervården. Svaret han fick var helt frankt; ”om det ska bli något måste du nog fixa det själv”. Sagt och gjort, den första checken kom sommaren 1989 från Lions, och var på 35 000 kronor. Strax därpå hakade onkologen i Umeå på med 2 x 50 000 kronor.

Sportsligt postgironummer

Samma år ansökte Mats E Nilsson om ett så kallat kontrollpostgiro för insamling. Numret han valde hade sin förklaring; 90 2002-5. Mats E Nilsson var nämligen en ivrare för att Jämtland skulle ta hem arrangörskapet av olympiaden just år 2002. Stadgarna till fonden skrevs som ett gemytligt grupparbete hemma i köket hos en läkarkollega, Erik Hemmingsson med benäget bistånd av barnläkaren Göran Gustavsson.

Mats skänkte den första hundringen

En nyordning under tidspress kom till stånd våren 1990, när en privatperson erbjöd sig att donera inte mindre än 1 miljon kronor till fonden, under förutsättning att fonden ställdes under Länsstyrelsens tillsyn. För att kunna starta ett nytt konto krävdes dock en insättning, och snabb från tanke till handling gjorde Mats E Nilsson själv en första donation på 100 kronor – och vips så var villkoren uppfyllda för den stora donationen. Man ska ha en smula tur också, och den visade sig till fullo i fondens fall gällande den donerade obligationen från ett företag. Den bankman som skulle ge råd och stöd valde att omplacera från den ursprungliga satsningen i Nobel Industrier strax innan Nobel gick i konkurs. Så nära var det faktiskt att fonden hade gjutit en alltför tidig och våldsam död.

Stadig ökning av utdelning

Utdelningen från Jämtlands Cancer- och omvårdnadsfond har ökat årligen. Från 104 000 kronor 1991 till drygt 1,65 miljoner 2010, en totalsumma på 12,8 miljoner fram till december 2010. Fonden har under år 2018 passerat 21 miljoner kronor, och räknar med att varje år dela ut cirka 1,5–2 miljoner kronor tack vare flera arv på senare år. Fonden har fint samarbete med flera föreningar, bland annat Jämtgubben och Emmaföreningen. Helt nyligen meddelade även organisationen Givarguiden att fonden finns med på deras Gröna lista. Av 163 granskade organisationer kom 94 av dem med på listan, och Jämtlands cancer- och omvårdnadsfond är en av dem.

Ensam är sällan stark

Mats E Nilsson vill gärna lyfta fram det fina lagarbete som gjorts av fondens styrelse, och alla generösa donationer från länsbor vilket sammantaget säkrar fondens fortlevnad. Men sanningen att säga så hade fonden kanske aldrig blivit mer än en dröm och en tanke om inte Mats E Nilsson tagit tag i det hela för egen maskin. Nu lämnar han över rodret och kaptensmössan till sin efterträdare på ordförandeposten; Bertil Axelsson överläkare på Storsjögläntan. Men han överger inte sin skuta, utan stannar kvar i besättningen som ledamot och 75-årig ”past president”. Fondens hemsida är uppdaterad, alla ansökningar ska göras digitalt och med fyra fasta utdelningstillfällen per år. Ingenting dessemellan. Varje ansökan kommer att bedömas av två styrelseledamöter utifrån kriteriet om vad som kan ge bättre vård – det vill säga utifrån patientnyttan. Kraven skärps också på att ansökningarna görs på ett fullständigt och korrekt sätt. Så enklast är med andra ord att göra rätt på en gång, så slipper man göra om för att göra rätt.

- Att lämna över känns litet som när ens barn flyttade hemifrån, litet separationsångest men samtidigt mycket lovande inför framtiden, konstaterar Mats E Nilsson.

Text & Foto: Lena Manneby

4 av 4 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se