Lungavdelningen byter tillfälligt lokal

Lungavdelningen inklusive cytostatikabehandlingen och dagvården flyttar tillfälligt till nya lokaler. Från och med 11 juni och till och med 27 augusti håller verksamheten till i samma lokaler som Hjärtenheten, på plan 7 på Östersunds sjukhus.

Undantaget är sjuksköterskorna som sköter respiratorbehandling och syrgasbehandling. Dessa är kvar i de ordinarie lokalerna, så patienter som har bokade tider hos dessa ska alltså gå till samma ställe som vanligt.

Besökstiderna på avdelningen är alla dagar i veckan, klockan 10-20.

Telefonnummer och övriga kontaktuppgifter är samma som tidigare:

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se