Tre personer med namnskyltar runt halsen som ler in i kameranFörstora bilden

Anneli Holst, regionalt ansvarig donationsansvarig sjuksköterska vid Umeå Universitetssjukhus och Caroline Starlander, donationsansvarig läkare i Jämtland Härjedalen som tillsammans anordnat det Nationella Donationsmötet i Östersund. På bild, längst till höger, även Britta Zaar Nyman, enhetschef socialstyrelsen, som var en av talarna.

Kunskapsutbyte i Östersund när regionen stod värd för nationella donationsdagar

Det årliga nationella donationsmötet arrangeras vart sjätte år av norra sjukvårdsregionförbundet. 20–21 januari 2020 var det Östersunds tur att stå värd för mötet. Ett välfyllt program lockade donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, vävnadssamordnare och transplantationskirurger och transplantationskoordinatorer från hela Sverige.

Dagarna på Frösö Park utanför Östersund blev en succé.

– Vårt mål var att nå 100 deltagare och det kom över 200, säger Caroline Starlander, donationsansvarig läkare i Jämtland Härjedalen samt i norra regionen på deltid. Att få hålla mötet i Östersund gör också att regionen sätts på kartan.

Ett stort dragplåster i programmet var det tidigare stadsrådet Sten Heckscher som presenterade den senaste donationsutredningen. Bland övriga 32 föreläsare fanns en stor variation, bland annat en religionsprofessor från Göteborg, specialister i rättsmedicin och en enhetschef för socialstyrelsen.

– Det är otroligt värdefullt att få vara här och det har varit jättefint upplägg dessa dagar, säger Britta Zaar Nyman, enhetschef på socialstyrelsen, som varit på plats för att berätta mer om den nationella kommunikationsstrategi som tagits fram för att bibehålla en hög donationsvilja.

Stående människor som minglar och dricker kaffeFörstora bilden

Fikamingel i pausen på Nationella donationsmötet i Östersund.

Norra regionen bäst på organdonation

Inställningen till donation är positiv bland hela 83 procent av befolkningen nationellt och även regionalt i Jämtland Härjedalen finns en hög donationsvilja. Jämtland Härjedalen är också en region med god kunskap kring organdonation menar Caroline Starlander. Det blev tydligt när norra regionen, där även Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland ingår, förra året hade flest andel organdonationer i landet, sett till antalet invånare.

– Det har varit ett långt och idogt engagemang som gjort detta möjligt, säger Caroline Starlander. Vi har som donationsansvariga fått utrymme och tid att jobba med dessa frågor och det har varit viktigt. Sedan är det förstås eldsjälar som finns på respektive sjukhus som gör stor skillnad.

Utbyte av erfarenheter och kunskap

Nationella donationsmötet i Östersund var en del i det nationella arbetet med att fler ska ta ställning till donation. Mötet var också ett sätt att öka förutsättningarna för att ta till vara på möjliga donationer.

– Konferensen syftar till att de som jobbar med donationsfrågor ska få en chans att utbyta erfarenheter med varandra, säger Caroline Starlander. Här har vi skapat nya kontakter och fått svar på frågor, samtidigt som många förhoppningsvis går härifrån med nya funderingar istället.

Två personer som ler in i kameranFörstora bilden

Merja Pulkkinen och Karin Carell Wessman, båda intensivvårdssjuksköterskor i Stockholm och donationsansvarig respektive donationsspecialist, var två av besökarna på plats.

Merja Pulkkinen och Karin Carell Wessman, båda intensivvårdssjuksköterskor i Stockholm och donationsansvarig respektive donationsspecialist, var två av deltagarna på plats. De intygar att dagarna har varit ett bra tillfälle att få träffa nya kollegor och lära av varandra.

– Jag har fått med mig mycket tillbaka och det har varit ett bra tillfälle att få träffa och utbyta kunskap med kollegor från andra delar av landet, säger Karin Carell Wessman.

Text & Foto: Sofia Wranget

0 av 0 gillar detta