En person står och gestikulerar på en scenFörstora bilden

Kalle Norwald

Konferens med bredd och djup – Norrländska Geriatrikdagarna

En konferens med bredd och djup. Med skratt och eftertanke. Med diskussioner, mingel och föreläsningar. De Norrländska Geriatrikdagarna arrangerades i år av Region Jämtland Härjedalen, och riktade sig till alla som på olika sätt arbetar med äldre personer i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Över 160 deltagare från landets norra delar hade mött upp på Frösö Park Hotell. Temat för årets konferens var; Att leva livet vid svår sjukdom och åldrande.

– Vi har haft superkul! Vi i teamet har i arbetet kring konferensen funnit stor glädje och styrka i det teamarbetet som vi dagligen annars utövar med våra patienter. Vi har kunnat bolla idéer med varandra hela tiden när vi planerade för dagarna. Att vi hela tiden arbetade och reflekterade tillsammans, tror vi, har kunnat leda fram till en konferens som förhoppningsvis varit inspirerande och inkluderande för deltagarna, berättar Katri Hammarberg specialistsjuksköterska i det Mobila Närvårdsteamet, MiNT, och fortsätter;

– Väl på plats på konferensen var det återigen teamarbetet, att alla drog sitt strå till stacken, som gjorde att vi kände oss trygga hela tiden. Under konferensen hoppades vi kunna förmedla olika aspekter av temat "Leva livet vid svår sjukdom och ålderdom" och det var otroligt roligt att se och lyssna på föreläsarna och vara med på gruppdiskussioner. Vi är glada och stolta!

Två personer står mitt emot varandra på en scenFörstora bilden

Katri Hammarberg och Kalle Norwald

Gamla vill väl inte ligga!?

En föreläsare med karisma utöver det vanliga var Kalle Norwald, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning, legitimerad psykoterapeut och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Kanske mest känd ändå från STV-programmet ”Gift vid första ögonkastet”. Han hade en hel del att säga om äldre, relationer och sexualitet. Till att börja med är det här ingenting man pratar om särskilt ofta över huvud taget. Kalle Norwald berörde bland annat det här med kyssar, och hur olika dom betraktas beroende på vart i världen man bor. På Papua Nya Guinea till exempel så är motsvarigheten till våra västerländska kyssar att man suger på varandras ögonfransar. Du kanske drar litet på smilbanden när du läser detta, men betänk då vad dom i Nya Guinea tänker om vårt sätt att kyssas. Vi suger ju på varandras tungor…..

Så våra kulturella utgångspunkter spelar roll för hur vi tänker och känner kontra dessa olika beteenden. Detta i sin tur påverkar hur vi tänker när vi i vår profession träffar människor som är mer årsrika än vad vi själva är. De har en annan kultur utifrån tidsaxeln.

Viktigt prata om sex med våra äldre

Det finns, enligt Kalle Norwald, en mängd skäl att prata om sex med våra äldre; Allt fler hittar en partner senare i livet. Sexualiteten tar sig uttryck på nya vis när man blir äldre. Individen känner en tacksamhet att få prata om sex. Det kan kännas mer bekvämt när professionella tar upp frågan. Åldrandet i sig ändrar inte i huvudsak kroppens sexuella funktioner. Och sist men inte minst så är sex roligt. Kalle Norwald bjöd publiken på många skratt men även på en rad ögonöppnare. Summan av kardemumman var ändå att de som arbetar med gruppen äldre verkligen behöver tala om sex för att inte uppfattningen om begreppet ska bli snävt. Att prata om sex för att förebygga ohälsa. Ämnet tas idag sällan upp eftersom de yrkesverksamma saknar redskap för att prata om sex. Så samtal om sex behöver normaliseras, eftersom sexualitet är en del av oss alla på ett eller annat vis. Det behöver även bli en del av anamnesupptagningen. Att ställa frågor om sexualitet till alla patienter eller klienter för att få in vanan. För att knyta ihop säcken kan frågan i rubriken besvaras med ett Joo gamla vill visst ligga!

En person sitter på en stol på en scen och slår ut med armarnaFörstora bilden

Magnus Gibson

Reflektioner från baksätet

En talare med lokal hemvist var Magnus Gibson. Han är en bilåkande läkare på det Mobila närvårdsteamet, MiNT. Från bilens baksäte kommer Magnus Gibson inte sällan med insiktsfulla kommentarer till sina kollegor. Han har många års erfarenhet av specialiserad sjukhusvård, men hans nyfikenhet på och stora intresse för människor fick honom att ta steget hela vägen in i patienternas hem. Och ibland även ut till deras jordkällare.

– Jag vill göra litet reklam för ett annat sätt att jobba i sjukvården. Vi har en fantastisk sjukvård i Sverige som vi ska vara stolta över, men ibland kommer den här institutionen till korta, konstaterar Magnus Gibson och fortsätter;

– När vi kommer hem till en patient som varit gift med sin partner i 60 år så är det många gånger givande om sjuksköterskan tar med sig den ena parten ut på en förevisning av till exempel jordkällaren under det att jag som läkare kan prata på egen hand med vår patient. Då är det mycket som kan lösa sig. Kultur är viktigt. Jordkällare är kultur!

Magnus Gibsons medskick till läkarkollegor och annan sjukvårdspersonal är att det är fantastiskt roligt att jobba på det här sättet. Det är så fint att få möjlighet att komma hem till patienterna och se de små sakerna som annars lätt döljs i bruset på det stora sjukhuset. För patienten kan det vara helt avgörande saker.

– Man hör inte en knappnål falla om det är en massa sorl och brus. Men om det är helt tyst då ser man detaljerna, slår Magnus Gibson fast.

Två personer står tillsammans framför ett stort fönsterFörstora bilden

Elsy Bäckström och Jessica Isaksson

Nära vård i Jämtland Härjedalen

Det finns många fina exempel på Nära vård i länet. Jessica Isaksson projektledare och Elsy Bäckström utvecklingsstrateg föreläste om detta under konferensens avslutande dag. Grunden är att tillsammans arbeta för en närmare och mer effektiv personcentrerad vård och omsorg oavsett ålder. Den effekt man vill uppnå är bättre hälsa, något större än enbart frånvaron av sjukdom. Man berättade om ”Trygg och säker hemma” som är ett samarbete mellan alla aktörer i vårdkedjan. Fokus ligger på att tidigt identifiera personer med risk, för att erbjuda ett samtal där preventiva insatser kan diskuteras. Ett annat exempel är det hemtagningsteam som startats, vilket fungerar som kittet mellan sjukhus, hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt mottagning. Bland annat med trygg hemgång från sjukhuset. I ett samarbete mellan primärvårdsnivån och den specialiserade vården testas även antibiotikapumpar i hemmet i stället för sluten vård. Jessica Isaksson och Elsy Bäckström konstaterade avslutningsvis att man arbetar samtidigt med struktur och kultur, med glesbygd och stad, på primärvårdsnivå och specialiserad vård, med tidiga insatser och vårdens övergångar. Man arbetar med information och med dokumentation. Med flerpartssamverkan, digitala verktyg och sociala sammanhang. Kort sagt; Nära vård är all vård!

Text & Foto: Lena Manneby

4 av 4 gillar detta