en person som cyklar på vintern

Blankis stoppar inte psykologen Josefine Olsson från att cykla till jobbet på BUP. Foto: Sara Rönnberg

Josefine trampar sig igenom vintern

Från att ha tyckt det känts jobbigt att ta sig utomhus till jobbet under vintern – till att dagligen cykla över is och snö. Josefine Olsson är en av ett 50-tal regiontrampare som börjat vintercykla till jobbet.

– Jag har tidigare gått en del till jobbet men just på vintern har jag tyckt det varit lite jobbigt, så då har jag åkt en hel del bil, berättar Josefine Olsson, psykolog på barn- och ungdomspsykiatrin i Östersund.

Hon bor på Frösön och har ungefär tre kilometer till jobbet, en sträcka som hon sedan början av december avverkat av egen kraft på sin cykel i stället för i bil.

Anledningen stavas: Regiontramparna.

I vinterns omgång av kampanjen – som är en del i projektet "Hållbara pendlings- och tjänsteresor" – deltar cirka 50 cyklister och 25 gående deltagare, alla anställda i Region Jämtland Härjedalen; i Östersund, Krokom, Funäsdalen och Hammarstrand. Vinterkampanjen pågår från 2 december till 5 april. Deltagarna har fått utrustning som exempelvis dubbdäck, hjälm, belysning, reflexväst, broddar och regnställ för att underlätta övergången till att cykla eller gå mer. De förbinder sig att cykla eller gå minst 60 procent av sina resor till och från jobbet under perioden.

en person står och håller i en cykel

Josefine Olsson har i och med kampanjen Regiontramparna lovat att hon ska göra minst 60 procent av sin pendling till jobbet på cykeln. Foto: Sara Rönnberg

"När jag har det här pushar jag mig"

För Josefine Olsson har cykelpendlandet inneburit att hon känner sig piggare – och att hon får in värdefull vardagsmotion, något som annars blivit lidande under vinterhalvåret.

– Jag tycker att jag får en annan tid att reflektera och tänka till. Och jag känner mig piggare. Det här blir något som får en att vara mer utomhus under en längre stund, annars är inte det alltid jättekul på vintern! De dagar det är fint är det ju trevligt men annars kan jag undvika det om det är dåligt väder. Nu när jag har det här blir det mer att jag pushar mig.

Vad tycker du har varit det bästa med att börja cykla vintertid?

– Det bästa är nog ändå att jag får till en vardagsmotion som jag kanske inte varit lika benägen till under vintern. Sedan känns det så klart väldigt mycket bättre än att ta bilen hela tiden, för det ger varken någon kondition eller någon besparing för miljön. Och för mig är det inte så stor skillnad i tid jämfört med att ta bilen. Till viss del blir det också en ekonomisk besparing med tanke på kostnaden för bensin. Så det finns många fördelar.

Vad har varit den största utmaningen?

– Det har ju varit en ganska blaskig vinter med mycket halka. Även om man har dubbdäck på cykeln så är det vissa dagar ändå väldigt, väldigt halt. Eller att det blir väldigt moddigt där man cyklar, då blir det svårt. Ibland får man verkligen tänka på hur man cyklar och kanske kliva av cykeln – och tänka på att det ibland tar lite längre tid.

Känns det som att du gör en insats för klimatet?

– Jo, en viss skillnad måste det ändå innebära att jag fått in det i vardagen, då blir det ändå skillnad när jag cyklar fem-sex kilometer i stället för att ganska ofta ta bilen.

en person cyklar på blankis

Det har varit en isig och hal vinter men tack vare dubbdäcken på cykeln har Josefine Olsson kunnat hantera även den värsta halkan. Foto: Sara Rönnberg

Kommer du fortsätta att vintercykla kommande vintrar?

– Ja, nu är jag ju peppad! Nu har jag dubbdäcken som jag kan byta till, det är en fördel, de gör stor skillnad när det är halt.

Vad vill du skicka med till andra som funderar på att börja cykla till jobbet i stället för att ta bilen?

– Att det är värt det! Dels är det skönt för en själv, apropå att man får komma ut. Även om det varit en period med mycket mörker så kommer det nu en period när det är ljusare. Det tänker jag att man får ut ganska mycket av. Sedan att man gör besparingar både på miljön och ekonomiskt – det är väl fantastiskt bra. Och att det inte är så bökigt som man tror heller. Det är mest bara att få till att få på dubbdäcken på cykeln! Men det kan man leja någon att göra, det gjorde jag. Men just att det går ganska enkelt, och är man igång med det så är man igång.

Text & Foto: Sara Rönnberg

ryggtavlan av en person med en reflexväst med texten "Trampar för hälsan och klimatet"

Regiontramparna

Vinteromgången av kampanjen pågår mellan
2 december och 5 april. Deltagarna får utrustning som exempelvis dubbdäck, hjälm, belysning, reflexväst, broddar och regnställ.

De som är med åtar sig att:

  • Cykla eller gå minst 60 procent av resorna till och från arbetet under perioden.
  • Föra veckovis loggbok och redovisa sina resor månadsvis.
  • Svara på utvärderingsenkäter.
  • Som cyklist använda CE-märkt cykelhjälm, belysning och reflexväst med Region Jämtland Härjedalens logotyp på under mörker eller dålig sikt, samt följa gällande trafikregler.
  • Som gående använda broddar eller dubbskor när det är halt samt reflexväst med Region Jämtland Härjedalens logotyp på under mörker eller dålig sikt.

Hållbara pendlings- och tjänsteresor

Ett projekt inom Region Jämtland Härjedalen som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från pendling och tjänsteresor.

Målet är att regionen vid projektets slut, sista oktober 2020, ska ha minskat utsläppen av växthusgaser från arbetspendling och tjänsteresor med 10 procent jämfört med referensåret 2015.

Inom ramarna för projektet genomförs flera aktiviteter för att stimulera anställda att cykla, gå eller resa med kollektivtrafik istället för med bil till och från jobbet, både för klimatets och hälsans skull. Stort fokus ligger också på att ersätta flygresor i tjänsten med tågresor samt att uppmuntra till och förenkla resfria mötesformer.

Projektet är externt finansierat av Energimyndigheten.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se