"Jag ser otroligt mycket engagemang och kunskap"

Från och med 15 mars är Anna Granevärn hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen, efter att en längre tid arbetat med uppdraget som tillförordnad. Hör henne berätta kort om uppdraget.

Vilka är dina styrkor som hälso- och sjukvårdsdirektör?

– Jag har jobbat här länge och är en känd person hos många. Jag har ganska god koll på vad vi gjort de här åren för att jobba med de utmaningar vi står med idag.

Vad vill du hälsa till medarbetare inom hälso- och sjukvården?

– Jag möter otroligt mycket engagemang och kunskap på olika detaljnivåer och det är jag väldigt imponerad av. Och det är jätteviktigt om vi ska lyckas med den omställning vi måste göra.

Vad vill du skicka med till invånare i Region Jämtland Härjedalen?

– Att vi står inför ekonomiska besparingar och en växling från inhyrd till egen, fast personal. Det kommer ta lite tid och innebära något längre köer till områden som inte innebär en medicinsk risk.

Text & Foto: Jenny Wikman, Sara Rönnberg

0 av 0 gillar detta