en sjuksköterska sitter på huk bredvid en patient som sitter vid ett skrivbord med en blodtrycksmanschett på överarmen.

God tillgång till vård i Region Jämtland Härjedalen

De allra flesta invånarna i Jämtland Härjedalen tycker att de har god tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det visar den nationella hälso- och sjukvårdsbarometern för 2023.

Jämtlänningarnas och härjedalingarnas förtroende för hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen är i paritet med genomsnittet i landet, det visar resultaten från 2023 års Hälso- och sjukvårdsbarometer – en nationell undersökning från Sveriges regioner och kommuner, SKR.

Förtroendet för vården ökade överlag i landet under pandemin, men har sedan dess gått tillbaka något.

Undersökningen från SKR visar också att det stora flertalet av Region Jämtland Härjedalens invånare, 85 procent, tycker att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Siffran ligger på samma nivå som riksgenomsnittet på 85 procent och har ökat med en procentenhet sedan mätningen 2022.

Förtroende i nivå med rikssnittet

Undersökningen visar att mer än hälften av invånarna har stort förtroende för hälso- och sjukvården. Totalt 62 procent känner mycket stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen i sin helhet, jämfört med riksgenomsnittet, som är 61 procent.

Vad gäller hälsocentraler så har Region Jämtland Härjedalens invånare fortsatt stort förtroende för hälsocentralerna. Något som även resultatet av den nyligen presenterade nationella patientenkäten tyder på Öppnas i nytt fönster.. Andelen har dock gått ner med en procentenhet sedan mätningen 2022, men ligger fortfarande bland de högsta i landet. 67 procent av invånarna har stort förtroende för hälsocentralerna, jämfört med 61 procent i riket.

Bland jämtlänningarna och härjedalingarna tycker 71 procent att väntetiderna till besök och behandlingar till hälsocentralerna är rimliga. Det är en högre andel än i riket, där motsvarande andel är 63 procent.

En majoritet, 81 procent, tycker också det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor som till exempel kost, motion, tobak och alkohol vid vårdbesöket.

Ökande positiv inställning till digital teknik

När det gäller frågor om digital teknik ligger Region Jämtland Härjedalen bättre till än de flesta andra regioner i landet. På frågan om inställningen till möjligheter att kunna vårdas i hemmet med stöd av digital teknik har andelen positiva ökat sedan förra mätningen. 60 procent av invånarna svarar att de är positiva, jämfört med rikssnittet på 57 procent.

Även inställningen till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik har blivit mer positiv i Region Jämtland Härjedalen; 2023 uppgav 47 procent att de hade en positiv inställning, jämfört med 44 procent år 2022.

– Det är glädjande att se att den positiva inställningen till digital teknik ökar. Det är en signal på att vårt arbete med digitalisering för en bättre, mer jämlik och mer effektiv vård ger resultat – och ett viktigt kvitto på att vi arbetar åt rätt håll, säger Anna Granevärn, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell årlig undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen för 2023 års undersökning genomfördes i två omgångar. Den första mellan 4 april och 3 juni och den andra mellan 26 september och 25 november. Sammanlagt har 54 578 personer över 18 år svarat på enkäten, varav 1 500 personer i Jämtland Härjedalen. Rapporten samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Läs hela rapporten på SKR:s hemsida: Åtta av tio invånare upplever god tillgång till sjukvård | SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: Sara Rönnberg Foto: Göran Strand

0 av 3 gillar detta