Regionråd Bengt Bergqvist invigde KTC

Efterlängtat träningscenter invigt

Nu öppnar Kliniskt träningscenter, KTC, där vårdpersonal ska kunna öva praktiskt på olika moment. Här kan också vårdenheter få möjlighet att låna lokalerna för egen utbildning.

- Det är fantastiskt att vi äntligen har egna lokaler som är anpassade efter vår verksamhet och där vi kan öva i en autentisk miljö. Det är viktigt att all personal ska kunna stå på samma plattform. Oavsett om man jobbat ett år eller tio år inom yrket så ska alla göra på samma sätt - det blir en kvalitetssäkring och trygghet för alla, säger Ulrica Jönsson, projektledare och Annelie Pålsson, samordnare och anestesisjuksköterska.

Öva och träna

Just nu fokuserar utbildningsenheten på träning för undersköterskor och sjuksköterskor under sitt första arbetsår. Utbildningarna ska stärka kompetensen för att nå en säkrare vård för patienterna. För undersköterskor kan det handla om att sätta kateter och ta blodprover med hjälp av olika övningsdockor.

Det här är ett första steg till att öppna ett fullskaligt KTC som kan erbjuda all vårdpersonal och studenter, allt från grundläggande färdighetsträning till simuleringsövningar i team. Just nu arbetar en projektgrupp med att ta fram underlag för detta.

Ulrica Jönsson projektledare, Pelle Håkansson enhetschef FoU och Annelie Pålsson samordnare och anestesisjuksköterska.

Text & Foto: Maria Risemark

0 av 0 gillar detta