Digitalisering i fickformat ger stora effekter

Nu är det slut på papperslappar och spring i onödan på medicinenheten vid Östersunds sjukhus. Sedan oktober har personalen koll på allt som rör deras patienter i en surfplatta i byxfickan.

Snabbt och enkelt – det är två ord som återkommer när undersköterskan Isa Nestorsson och sjuksköterskan Edvin Moberg berättar om sitt nya arbetsverktyg Nova ward tablet.

Nova ward tablet är en applikation för surfplattor där allt arbete som sker vid patientens säng kan registreras. Vårdpersonalen kommer bland annat åt journaler, kan lägga upp aktiviteter som ska göras under arbetsdagen och läsa remisser och provsvar.

När personalen på medicinenheten på plan 8 vid Östersunds sjukhus kommer till jobbet hämtar de alla ut en varsin surfplatta – liten nog att få plats i en ficka på byxbenet ­– som de sedan bär med sig och använder under hela arbetsdagen.

Plattorna togs i bruk i början av oktober och har underlättat det dagliga arbetet på enheten.

– Nu börjar man bli varm i kläderna. Jag behöver inte längre vara bunden till en dator. Tack vare plattan slipper vi papper och vi slipper skriva upp minsta lilla detalj för att sedan gå till datorn och skriva in det där, säger Edvin Moberg, sjuksköterska och fortsätter:

– Sedan är det väldigt smidigt när jag sitter på ronden och vi beslutar om att till exempel ta ett urinprov på en patient – då kan jag lägga upp det som en aktivitet, så någon annan i mitt team kan se det och gå och göra det när den har möjlighet.

en manlig sjuksköterska och en kvinnlig undersköterska står bredvid varandra i en sjukhuskorridor, mannen håller en surfplatta i händernaFörstora bilden

Edvin Moberg, sjuksköterska, och Isa Nestorsson, undersköterska, har båda märkt att arbetsmiljön blivit lugnare efter att de börjat jobba med surfplattor där de har koll på patienternas journaler. Foto: Sara Rönnberg

Mindre spring – mer noggrannhet

Redan 2017 införde medicinenheten Nova ward board Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – en interaktiv, digital whiteboardtavla som fungerar som kommunikationsverktyg för all personal som är involverade i en patient. Nova ward tablet är en förlängning på det införandet och surfplattorna är synkade med Nova ward board. Allt som registreras om en patient på ronden eller vid patientens säng syns direkt även för all personal på de stora skärmarna som sitter inne på vårdlagsexpeditionerna. Alla har koll – och kan lättare svara på frågor från patienterna, berättar Isa Nestorsson, undersköterska.

– I stället för att vi en stressig dag springer in och ut ur alla rum och inte kan svara på frågorna för att vi måste springa till datorn, kolla och springa tillbaka, så kan vi ta upp tableten och svara på frågorna och förklara på en gång.

Hon tycker att det blivit lättare att vara mer noggrann samtidigt som arbetsmiljön redan blivit bättre.

– För att man slipper det där extra springet. Jag ser vad jag har att göra och vad mina kollegor har att göra – så vi kommer ihåg och det inte glöms bort. Det blir ett mer strukturerat sätt att arbeta på, man får bättre översikt, säger Isa Nestorsson och fortsätter:

– För mig som undersköterska är det mycket smidigare när jag går in och tar kontroller, att jag lätt kan skriva in det i journalen på en gång i stället för att jag ska skriva ner det – för fem olika patienter på fem olika papper – och jag slipper känna att nu måste jag sätta mig ner vid en dator fast jag kanske egentligen inte har tid.

en manlig sjuksköterska visar hur en surfplatta synkas med en stor skärm på en expedition

Allt som personalen skriver in i surfplattan synkas med och kommer upp på de Nova ward board-skärmar som sitter inne på vårdlagsexpeditionerna. På så sätt har alla överblick och koll även där. Foto: Sara Rönnberg

"Det här är något vi tror på"

Medicinenheten på sjukhusets åttonde våningsplan har de senaste åren varit offensiv när det kommer till digitalisering. Något som Maria Sandström, en av två enhetschefer, menar är helt och hållet tack vare den drivna personalgruppen.

– Det är en väldigt driven och aktiv grupp som gjort att det blivit så bra. Man har gjort ett noggrant förarbete. Och jag tror att den största framgångsfaktorn är att det här är något vi tror på, något de har jobbat fram och inget som någon har släppt ner på oss att sagt till oss att vi ska göra, säger hon.

Har dina förväntningar på surfplattorna som verktyg motsvarats?

– Ja, det tycker jag. Många upplever att de slängt papperslappen. Och jag tror inte någon skulle kunna tänka sig att vara utan det här. I dag är alla vana att jobba med den här typen av verktyg. Vårdmiljön har på vissa sätt stannat av i utvecklingen, med det här är vi i alla fall i nutid!

Hur jobbar ni vidare med surfplattorna framöver?

– Vi kan hela tiden jobba med och anpassa dem efter våra behov, det är det bästa med det här. Vi har egna superanvändare i personalen som själva kan konfigurera vad vi vill ha in i dem utifrån våra behov.

Text & Foto: Sara Rönnberg

närbild på en benficka med en läsplatta i

Nova ward-plattan är liten nog att rymmas i benfickan på personalens arbetskläder. Foto: Sara Rönnberg

4 av 5 gillar detta