Anna Granevärn är hälso- och sjukvårdsdirektör

Från och med 15 mars är Anna Granevärn hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen efter att under en längre tid arbetat med uppdraget som tillförordnad.

Anna Granevärn har varit i organisationen sedan 2015 då hon tillträdde som primärvårdschef, en tjänst som i samband med en omorganisering övergick till chef för division Nära vård. I mars 2022 blev Anna Granevärn tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör efter att Maria Söderkvist lämnade posten i mars 2022.

Text: Thomas Jarnehill

2 av 5 gillar detta