Vinterkräksjukan är här!

Smittämnet som orsakar så kallad vinterkräksjuka, calicivirus, är mycket smittsamt. Det fastnar lätt på händer eller andra ytor som dörrhandtag och kan sedan spridas vidare till andra.

Tvätta händerna ofta

Tvätta därför dina händer ofta med tvål och vatten, torka noggrant med papperstork. Att tvätta händerna noga tar inte mer än 20 sekunder av din tid.

Stanna hemma

Om du drabbas av vinterkräksjuka ska du stanna hemma för att inte smitta andra. Om du besökt någon på sjukhuset som är magsjuk besök inte ytterligare patienter på sjukhuset.

Tänk på att du kan vara smittsam i några dygn efter det att symtomen upphört.

0 av 0 gillar detta