kollage med foto från almedalen på gotland och porträtt på primärvårdschefen

Primärvårdschef Anna Granevärn är inbjuden att hålla föredrag under politikerveckan i Almedalen på Gotland på temat "Hur kan vi öka förändringstakten och möta de nya krav som ställs på vården?". Foton: Mostphotos och Andreas Larsson

Primärvårdschefen talar i Almedalen

Hur kan vi öka förändringstakten och möta de nya krav som ställs på vården? Den frågan är Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen, med och pratar kring i Almedalen.

Frågan ställs av it-företaget Cambio som bjudit in bland andra Anna Granevärn som föreläsare på ett seminarium på onsdagen under politikerveckan i Almedalen.

– Det ska bli intressant med tanke på vilka som är inbjudna. Det är väldigt olika representanter, både från politiken och professionen, och så jag. Det blir spännande att höra deras vinklar, säger Anna Granevärn.

Hur tänker du kring temat ”hur kan vi öka förändringstakten?”

– Just att öka förändringstakten är en av våra största utmaningar, det är så otroligt mycket som måste förändras. Vi prövar i Region Jämtland Härjedalen många lösningar i mindre skala men att göra det i stort är svårt – det kräver lagändringar. Sedan har vi hela digitaliseringen – den bygger på så mycket strukturellt i samhället, att det finns tillgång till bredband och att det kan byggas ut i samma takt som utvecklingen sker.

Vad ska du prata om under seminariet?

– Jag kommer att prata om våra virtuella akutrum och vårt arbete med jour på distans och utvecklingen kring det. Jag kommer också att trycka på vikten av att kunna ha en tillgänglighet till sjukvård i glesbygd. Det blir omöjligt att bo i glesbygd om det inte finns den servicen. Man måste kunna få kontakt med sjukvården även om man bor längst bort. Vi kan inte ha hälsocentraler överallt utan måste kunna utveckla nya arbetssätt.

Vad är ditt svar på temats fråga?

– Det är jättesvårt. Ett sätt är det som påbörjats med Göran Stiernstedts utredning (som bland annat pekar på att primärvården behöver bli basen och första linjen i den svenska hälso- och sjukvården, reds. anm.) som Anna Nergårdh tagit vid och att det görs ett stort arbete på nationell nivå. Det tror jag är nödvändigt. Anna Nergård fokuserar på att flytta sjukvården närmare patienten. I vår region har vi bildat en styrgrupp för ”God och nära vård”.

Du har varit ute i landet och berättat om primärvården i Region Jämtland Härjedalen flera gånger nu, eller hur?

– Ja, vid e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg i april så var jag inbjuden för att berätta om våra virtuella akutrum och hade en längre föredragning om det. Dessutom hade Socialstyrelsen utsett de två bästa projekten som de uppmärksammat i professionsmiljarden, och vi var ett av de två. Så jag höll en kortare dragning om det för Socialstyrelsen. Jag pratade även på Primärvårdens dag som arrangeras av Dagens medicin om hur vi arbetar till exempel med att kompetensväxla, att andra än läkare kan sjukskriva patienter andra sjukveckan och med sjukgymnaster som skriver röntgenremisser.

Text: Sara Rönnberg

3 av 6 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se