Medinord AB är nu godkända av Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Medinord AB lämnade i somras in sin ansökan om att få bedriva primärvård i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen. Nu är ansökan godkänd och Medinord AB:s hälsocentral Ripan öppnar idag.

För att en vårdgivare ska få starta inom hälsovalet ska verksamheten verifieras. Vid verifiering kontrolleras att lokaler, personalens kompetens, utrustning med mera uppfyller ställda krav. Hälsocentralen Ripan är nu valbar inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen och information om alla valbara hälsocentraler finns på 1177.se.

Text: Anton Säwström

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se