Tre personer står tätt ihop och ler mot kameranFörstora bilden

Ulf Sennerby, Evelina Carnebo och Jan Nowak

Kirurgin blir bättre med sjukgymnastik

- Region J/H ligger väldigt långt framme när det gäller initiativ och nya tankar, och därför har vi valt att förlägga vår premiärkurs i skuldrans radiologi inom Axelinakonceptet just hit till Östersund, förklarar Jan Nowak som är läkare från Stockholm, och en av två lärare under kursen. Tillsammans med kollegan Ulf Sennerby från Falun undervisade han det dryga 30-talet sjukgymnaster som samlats i hörsalen under dagen.

Axelinakonceptet etablerat i länet

Att Axelinakonceptet etablerats på bred front i länet kan vi tacka Evelina Carnebo för. Hon är sjukgymnast och fortbildningsansvarig för fysioterapeuter och sjukgymnaster i primärvården. Det var hon som såg till att baskursen genomfördes för några år sedan, följt av en påbyggnadskurs med postoperativ inriktning. Det har även hunnit genomföras en injektionsutbildning. Den här helt nya röntgenkursen med fokus på skuldran är alltså den första i sitt slag i landet, och syftar till att ge sjukgymnasterna den kunskap som krävs för att kunna skriva en remiss till röntgen.

- Sjukgymnasterna är ju bäst på rörelseorganet, så varför ska inte dom kunna skriva röntgenremiss, konstaterar Jan Nowak och fortsätter;

- Eftersom man redan är så välutbildade här i länet när det gäller skuldran bestämde vi oss för att utarbeta en kursdag som ger en fördjupning i ämnet. Och här står vi nu!

Axelina – optimerat omhändertagande

Axelina är samlingsnamnet på vårdprogram, rehabplaner och grafiska hjälpmedel där hemövningar och videokursmaterial ingår. Den innehåller olika hjälpmedel för att optimera omhändertagandet av patienter med besvär från skuldran. Det hela började som ett utvecklingsarbete inom Uppsala läns landsting, där målsättningen varit att skapa en obruten vårdkedja för patienter med smärta och någon form av funktionsinskränkning i skuldran. Arbetet resulterade i olika hjälpmedel för läkare och sjukgymnaster i form av standardiserade vårdprogram, rehabplaner och hemövningar. Målet är att nå en systematisering i alla led och ett gemensamt fackspråk. En kurs som bygger på videoinspelningar av äkta patientfall har tagits fram. Tanken med den är att läkare och sjukgymnaster ska få en gemensam bas för analys och behandling oavsett om man jobbar inom öppen eller sluten vård.

Direkt till sjukgymnast utan att passera doktorn

Deltagarna i denna premiärkurs har alla genomgått baskursen, och samtliga har besvarat ett brev från Axelinakonceptet, där de berättat mer i detalj om vad de skulle vilja lära sig och få ut av röntgenkursen. Frågor som kommit upp är till exempel; Hur skriver man en bra remiss? Hur tolkar man ett MR-utlåtande? MR står för magnetkameraresonanstomografi, och innebär en skiktröntgen av mjukdelar. Jan Nowak och Ulf Sennerby hoppas att länets axelpatienter inte längre ska behöva gå till en doktor med sina besvär, utan hädanefter kunna vända sig direkt till sjukgymnast. Det bör kunna gå till ungefär så här; Patienten kommer till sin sjukgymnast, får en diagnos och en lokalbedövning. Sjukgymnasten skriver en remiss till röntgen, diagnosen är glasklar. Patienten får sedan vissa övningar som den kan börja träna på att utföra. Kortison kan ibland behövas som ett komplement, och då måste man komma överens om vem på hälsocentralen som ska ge den injektionen - sjukgymnasten eller doktorn. Men eftersom sjukgymnasterna är duktiga på injektion, skulle dom kunna få en delegering på det också. Först efter detta blir det eventuellt dags att träffa en ortoped.

Gamla trauma kontra nya

Ulf Sennerby påpekar att det många gånger kan röra sig om ett gammalt trauma för vilket patienten får remiss till sin ortoped. Patienten kanske föll omkull och skadade sig i januari, och nu har vi december. Då kan man mycket väl sätta upp den patienten på en tid till en sjukgymnast direkt. Undantaget är färska trauman som kommer in till sjukvården akut, där man givetvis ska få träffa sin doktor.

Axelortopeden med en alldeles egen protes

Litet kuriosa i sammanhanget är att Jan Nowak, som ju är ortopedspecialist på just axlar faktiskt idag själv går omkring med en axelprotes, som han dessutom är mycket nöjd med. Han erkänner dock att det tog sin runda tid av smärtförnekelse innan han sa ja tack till att genomgå en operation. Ett fenomen som litet skämtsamt brukar kallas ”doctors denial”.

- Självklart har jag därefter tränat efter Axelinakonceptet, ”by the book”, och det känns väldigt bra idag, berättar Jan Nowak med glimten i ögat.

Kirurgin blir bättre med sjukgymnastik

Ulf Sennerby tycker att det rent generellt är väldigt tacksamt att föreläsa för just sjukgymnaster;

- Dom är på! Duktiga på rörelseorganet, och kommer därmed med en hel del spännande frågor för oss två att ta tag i och försöka besvara. Det är roligt!

- Vi kan inte bedriva vår kirurgi, om det inte finns sjukgymnaster. De kirurgiska resultaten blir helt klart bättre med sjukgymnastik. Kirurgin blir helt enkelt bättre med sjukgymnastik, slår Jan Nowak bestämt fast.

Bra vill bli ännu bättre

- Det känns jätteroligt att vi får vara först ut när det gäller den här radiologikursen för skuldran, säger Evelina Carnebo och fortsätter;

- Vi sjukgymnaster och fysioterapeuter är väldigt framåt och har fått nya arbetsuppgifter i form av till exempel röntgenremisser. Eftersom det har fallit så väl ut vill vi bli ännu bättre på det, och då är den här kursen ett steg på vägen. Det finns verkligen en stor iver inom vår yrkesgrupp här i länet, vi vill förkovra oss och bli ännu litet bättre.

Evelina Carnebo hoppas att hon och hennes kurskollegor efter den här dagen ska känna sig ännu tryggare i att förklara för sina patienter vad det är man ser på röntgenbilden, vad som kan orsaka symptomen och varför. Det ska göra patienterna säkrare och mer motiverade till att det är just träningen som förhoppningsvis kommer att göra dom bättre. Alternativt att man som sjukgymnast kan göra patienten mer förberedd inför en eventuell operation.

- Mycket handlar om att kunna förklara för patienten på ett bra sätt, slår Evelina Carnebo fast.

Rättvis och jämlik vård

Hon konstaterar även att de allra flesta patienter inte föredrar ett skriftligt svar, utan mycket hellre vill titta på röntgenbilden tillsammans med sin sjukgymnast och få den förklarad för sig. Att faktiskt själv få ta en titt på hur det ser ut inne i sin egen axel, och få koll på vad det är som orsakar smärtan. I dagsläget är det många av länets sjukgymnaster som genomgått utbildning och därmed har remissrätt, vilket i sig borgar för en rättvis och jämlik vård. I mitten av mars nästa år dyker Axelinagänget upp i Östersund igen. Då är det dags att genomföra en kurs i postoperativ rehabilitering, specifikt riktad till sjukgymnaster.

Text & Foto: Lena Manneby

4 av 6 gillar detta