Du behöver inte välja hälsocentral!

I samband med en annons för en privat hälsocentral som ska öppna i Östersund har många av våra invånare trott att de nu måste välja hälsocentral. Det behöver ingen göra som vill fortsätta gå till sin nuvarande hälsocentral.

För den som däremot vill byta - till en privat eller till någon annan än den egna av Region Jämtland Härjedalens hälsocentraler - så finns mer information via denna länk.

Text: Anna-Lena Högström

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se