Universitetssjukvårdsenhet – den yttersta kvalitetsstämpeln

I samband med Nobelveckan uppmärksammas här en del av den vetenskap och forskning som tar plats i Region Jämtland Härjedalen.

Något att vara stolt över är att kirurgienheten på Östersunds sjukhus och primärvården i Region Jämtland Härjedalen båda har kvalitetsstämpeln universitetssjukvårdsenheter.

Klassningen som universitetssjukvårdsenhet, eller USVE som det förkortas, visar att verksamheterna inom kirurgi och primärvård klassas som forsknings- och utbildningsplatser av hög kvalitet. Och det är ganska unikt i sitt slag att ett sjukhus eller primärvården utanför universitetsorterna får det här epitetet.

Men vad betyder det egentligen att vara en universitetssjukvårdsenhet? Vad är det och vad kan det innebära för den som jobbar där och för patienterna som får vård?

– I förlängningen så är inte det här för forskningens eller undervisningens skull, utan det är för patienternas skull. Det här gör att vi till syvende och sist förhoppningsvis får en bättre vård för invånarna i regionen, säger Malin Sjöström, docent och distriktsläkare på Odensala hälsocentral.

Hör henne och Joakim Hennings, kirurg och docent i Östersund, berätta mer om vad kvalitetsstämpeln USVE innebär i filmen här ovanför.

Film: Make your mark
Text: Elianne Timmersten

0 av 0 gillar detta