En person i mörkt hår och blå kläder ler in i kameran från en trappavsatsFörstora bilden

Thomas Drevhammar

JAMA Pediatrics publicerar hans forskningsstudie

Nu är deras studie publicerad i den finaste barntidskriften i USA, JAMA Pediatrics. Thomas Drevhammar, överläkare i anestesi på Östersunds sjukhus, har tillsammans med sina forskarkollegor fått en artikel med rubriken Comparison of Respiratory Support After Delivery in Infants Born Before 28 Weeks’ Gestational Age publicerad i dagarna.

- Det som är unikt är att vi kunnat gå från idé till en randomiserad studie som nu är publicerad i världens främsta pediatriska tidskrift. Det nya systemet (rPAP) placerar igen Östersund tillsammans med Karolinska Institutet, KI, som ledande i forskning om andningsstöd, berättar Thomas Drevhammar.

Vad innebär denna publicering för er i stort som smått?

– Publiceringen är en stor framgång för Sverige och Jämtland. Sverige har varit ledande inom behandling med CPAP och har haft som målsättning att reducera antalet barn som behöver respirator i mer än 30 år. Vi visar med studien att det är möjligt att minska respiratorvård för de allra minsta barnen. I ett jämtländskt perspektiv så visar vi att det är möjligt att utveckla ett nytt system för återupplivning i Östersund och att hålla på med forskning i världsklass.

Kan du enkelt sammanfatta vad artikeln handlar om?

– I studien undersöker vi om ett nytt system för återupplivning kan minska antalet extremt förtidigt födda barn som behöver intuberas de första 30 minuterna. Det är den första studien som tittar på stabilisering av extremt förtidigt födda barn där man använder näsprongs och ett tryckstabilt system för återupplivning. Vi visar att systemet leder till färre intubationer och är säkert.

Hur hoppas du att artikeln ska göra nytta för er forskning/bana väg framåt?

– Studien öppnar för internationella samarbeten. Det föds för få barn i Skandinavien för att vi ska kunna bedriva forskningen ensamma. En målsättning är att se om systemet är lätt för sköterskor och yngre läkare att använda. Vi hoppas också kunna starta studier i låginkomstländer.

Värdefullt stöd och viktiga kollegor

– Utan den hjälp och stöd vi fått från regionen hade inte studien blivit av. Jag vill särskilt uppmärksamma FoU enheten, anestesiläkarna och vår chef Caroline Starlander. Två numera pensionerade medarbetare har varit avgörande. Kjell Nilsson, pensionerad narkosläkare har utvecklat systemet och är min närmaste forskarkollega. Lars Söderström, pensionerad statistiker var med från design av studien till slutgiltiga analyser, rundar Thomas Drevhammar av.

Länk till artikeln

Intervju & Foto: Lena Manneby

3 av 3 gillar detta