Forskningsmedel från Samisk Nationell Kompetenstjänst - Mental Hälsovård och Missbruk (SANKS)

Samisk Nationell Kompetenstjänst - Mental Hälsovård och Missbruk (SANKS) beviljar årligen upp till 2 miljoner NOK till forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att öka kunskapen inom psykisk vård och missbruk för den samiska befolkningen i Norge.

Läs mer på FoU:s webbsidor.

1 av 3 gillar detta