Forskningsmedel från Samisk Nationell Kompetenstjänst - Mental Hälsovård och Missbruk (SANKS)

Samisk Nationell Kompetenstjänst - Mental Hälsovård och Missbruk (SANKS) beviljar årligen upp till 2 miljoner NOK till forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att öka kunskapen inom psykisk vård och missbruk för den samiska befolkningen i Norge.

Läs mer på FoU:s webbsidor.

1 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se