Närbild på en person som står mot en bakgrund av höstlöv i sprakande färgerFörstora bilden

Charlotta Larsson

Charlotta forskar om akuta förlossningsskador

- Framför allt hoppas jag att min forskning ska leda till att man är mer uppmärksam på kvinnors besvär efter en förlossning, slår Charlotta Larsson fast.

Charlotta Larsson är född och uppvuxen i Gävle, läste medicin i Uppsala och flyttade till Östersund för att fjällen och skidåkning lockade. Hon har jobbat som kirurg i Östersund sedan 2011, med inriktning mot kolorektal kirurgi. Nyligen flyttade hon till Göteborg och kolorektalsektionen på Sahlgrenska/Östra sjukhuset.

Att Charlotta Larsson började forska från första början har att göra med att hon gjorde sitt ST-arbete och gick en vetenskaplig kurs som Svensk kirurgisk förening ordnade där hennes tidigare chef och numera bihandledare Ewa Lundgren undervisade.

- Det var roligare än jag hade förväntat mig, konstaterar hon och fortsätter;

- Inspirerande forskande kollegor på kliniken, framför allt Pär Nordin, som är min huvudhandledare, har visat att det går utmärkt att bedriva bra forskning även på ett litet mindre länssjukhus som Östersund.

Ditt ämnesval – hur kom det sig att det blev just detta?

- Jag har ju använt 3-D ultraljudet en del på kirurgmottagningen för att diagnosticera till exempel fistlar och gamla förlossningsskador som orsak till analinkontinens. Sedan visade det sig att mina kollegor Pär Nordin och Jan Lehmann hade funderat på att man borde kunna använda det även för att hitta akuta förlossningsskador. Vi insåg också att hela området med komplikationer i samband med förlossning och kejsarsnitt var lite eftersatt, så vi skissade på att försöka kartlägga det lite bättre med hjälp av våra nationella register. Och så drog vi i gång.

Charlotta Larsson hoppas framför allt att hennes forskning ska leda till att man är mer uppmärksam på kvinnors besvär efter en förlossning. Hon önskar att forskningen och utvecklingen fortsätter så att man blir bättre på att förhindra skador, hitta dem som ändå uppkommer och dessutom lär sig hur och när de ska behandlas på bästa sätt.

- Jag önskar mig också ett bättre samarbete mellan kirurger och obstetriker/gynekologer och en mer nyanserad inställning till kejsarsnitt. Även om man inte ska förringa att kejsarsnitt är en stor bukoperation så tror jag faktiskt att det har en funktion för att förhindra sfinkterskador och analinkontinens hos vissa utvalda kvinnor med riskfaktorer. Men här behövs mer kunskap.

Bakgrund och syfte

Både vaginal förlossning och kejsarsnitt är förenade med risker och komplikationer för såväl mor som barn. Det övergripande målet med hennes avhandling var att kartlägga kirurgiska komplikationer i samband med förlossning och riskfaktorer för att drabbas av dem.

Slutsats

Både vaginal förlossning och kejsarsnitt är förknippade med vissa risker. Dessa bör tas i beaktande när man planerar förlossningssätt. Även om kejsarsnitt verkar kunna minska risken för analinkontinens jämfört med vaginal förlossning, så ökar risken för hjärt-kärlhändelser, tarmvred och ärrbråck.

Övervikt och rökning har visat sig öka risken för flera av dessa komplikationer och arbetet för att förbättra hälsan hos blivande mödrar i hela världen måste ha hög prioritet.

Tredimensionellt analt ultraljud för att diagnosticera sfinkterskador direkt efter förlossning är en svår teknik som behöver förbättras och utvecklas ytterligare för att kunna användas inom förlossningsvården.

Fördelar och eventuella nackdelar med att ägna sig åt forskning?

Den största fördelen tycker hon är att man blir en bättre kliniker när man forskar. Visst tar det lite tid från den andra verksamheten men man utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt så att man kan värdera och ta till sig både nya och gamla sanningar på ett bättre sätt.

- Man kommer ut i världen och får träffa kollegor från andra ställen vilket jag tror är extra viktigt när man befinner sig på ett litet, isolerat sjukhus. Man får också tid som man kan styra lite över själv. Jobbet måste göras, men det är inte någon annan som bestämt vad du ska göra varje minut. Den flexibiliteten uppskattar jag. Nackdelen är ju att man aldrig är riktigt ledig men det får man lära sig att koppla bort.

Hennes bästa tips till forskningssugna kollegor får bli att hitta trevliga och kompetenta handledare som vill dig väl. Det är det viktigaste. Resten löser sig!

Charlotta Larsson disputerar med sin avhandling Surgical complications after vaginal and caesarean delivery den 26 november klockan 09.00 i Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus

Länk till avhandlingen i sin helhet

Text: Lena Manneby & Foto: Jim Wredhammar

3 av 4 gillar detta