Sex personer sitter på varsin färgglad puff inne på JamtliFörstora bilden

Samverkansgruppen för Konstens Vecka i länet; Ellen Hyttsten, Gunilla Österman, Sofia Pettersson, Karin Kvam, Kristina Strömgren och Barbro Moström

Konstens vecka – knyter samman och länkar ihop länet

En kär repris men ändå så olika år från år. Konstens vecka drar igång med start den andra oktober och avslutning den tionde. Samverkansgruppen liknar det hela vid en gemensam kraftsamling av alla som på olika sätt verkar för konsten i länet.

Vad sägs om dryga femtiotalet olika aktiviteter med konsten som förtecken? Det handlar om konstnärer som öppnar upp sina ateljéer för besökare, workshops av allehanda slag, konstvandring, samtal om konsten och självklart konstutställningar.

- Lägligt nog slopas ju restriktionerna kring Corona strax innan veckan invigs, konstaterar Ellen Hyttsten ordförande Sveriges Konstföreningar Jämtland Härjedalen, och fortsätter;

- Vi märker att det finns ett väldigt sug efter detta nu efter Corona, och antalet aktiviteter blir stort i länet. Det är ju det som känns så roligt. Vissa saker kommer även fortsättningsvis att visas digitalt. Det är någonting vi lärt oss fungerar nu under Corona, och även efteråt..

Årets tema är -åter

Årets tema blev -åter. Temat har styrelsen i länet själva fått välja. Det kan användas fritt och brett, till exempel i form av återbruk, återkomst, återförening, återerövring och så vidare.

- Jag jobbar ju för konsten i hela länet. Och det jag tycker känns roligt är att det är så många olika typer av konstaktiviteter som kommer att ske under veckan, slår Karin Kvam konstkonsulent Region Jämtland Härjedalen fast och fortsätter;

- I Östersund har vi till exempel en utställning i ett radhus. Det är litet speciellt med ett performance. Jag tycker att det är så fint att det är så många som går samman under den här veckan. Det är verkligen Konstens vecka i det här länet! Det känns viktigt och betydelsefullt, och är någonting som alla är peppade inför.

Länk till programmet i sin helhet:

Text & Foto: Lena Manneby

2 av 3 gillar detta