Vi byter en del bakomliggande tjänster. Var vänlig och mejla oss om du märker att något inte fungerar!

Välkommen!

Vi är till för dig som anställd av Region Jämtland Härjedalen, LP4U-student (läkarkandidat), studerar inom ramen för regionens utbildningsansvar eller arbetar inom primärvården.

Vi tillhandahåller:

  • Medicinsk information; böcker, tidskrifter, databaser
  • Beslutsstöd
  • Datorer att låna

Du kan även kontakta oss för hjälp med sökningar, utbildning i databaser, referenshantering m m.

Vi är till för dig som anställd av Region Jämtland Härjedalen, LP4U-student (läkarkandidat), studerar inom ramen för regionens utbildningsansvar eller arbetar inom primärvården.

Nyheter:

Prenumerera på nyheter från Medicinska biblioteket

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)