Personlig service

Vi kan hjälpa dig med:

  • Strategier kring hur du håller dig uppdaterad inom det senaste inom ditt fält
  • Informationssökning
  • Att få tillgång till publikationer, via fjärrlån eller artikelbeställningar

Korta presentationer om...

Bibliotekarierna erbjuder korta presentationer skäddarsydda efter önskemål om sökstragier eller databaser, t ex till APT. Nedan finns exempel på vad vi kan presentera:

  • Snabbgenomgång av våra e-resurser
  • Kom igång med UpToDate, ClinicalKey eller AccessMedicine
  • Håll dig uppdaterad inom det senaste i ditt fält
1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)