Aktuell e-bok

Du som är anställd av Region Jämtland Härjedalen, studerar på Läkarprogrammet (placering Östersunds sjukhus) eller arbetar inom primärvården har tillgång till UpToDate.

UpToDate är ett evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandlingsriktlinjer, prevention och prognos. Innehållet presenteras som sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd.

UpToDate innehåller även läkemedelsinformation och läkemedelsinteraktioner, kalkylatorer och bildmaterial. Allt material är sammanställt och skrivet av verksamma läkare från hela världen.

UpToDate är ett verktyg för dig i ditt kliniska arbete och används av vårdpersonal över hela världen.

Klicka här för att komma till UpToDate

UpToDate är även tillgängligt utanför regionens nätverk genom att du skapar ett användarkonto som du sedan kan logga in på, oavsett vilket nät du använder. Även om du bara använder UpToDate inom regionens nät finns många fördelar med att skapa ett eget konto eftersom du bland annat kan bokmärka sidor som du sedan snabbt kommer åt när du behöver informationen. Du behöver inte söka efter samma sak gång på gång!

För att använda UpToDate utanför regionens nätverk:

  • Gå till UpToDate.com inom regionens nätverk

  • Klicka på "Register" i högerhörnet och skapa ett konto

  • Du kan nu logga in på UpToDate.com utanför regionens nätverk och använda appen som du laddar ner i App store eller Google play


Länkar till mer information om hur du använder UpToDate:


1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)