Proxive har upphört, ny tjänst för fjärråtkomst är på gång.

Veckans ebok

Medicinska biblioteket byter bibliotekssystem

Medicinska biblioteket har behövt byta bibliotekssystem, ditt eventuella användarkonto kommer att överföras till vårt nya system Koha.

Eventuella utestående lån och reservationer har överförts till Koha.

Nya systemet kommer att vara i drift publikt 13/1 -19.

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)