Låneregler

Medicinska biblioteket är till för dig som är anställd av Region Jämtland Härjedalen, studerar på Läkarprogrammet vid Umeå universitet med studieort Östersund eller studerar inom ramen för regionens utbildningsansvar.

  • Den normala lånetiden på böcker är 4 veckor med möjlighet till omlån.

  • Du kan låna om en bok max 4 gånger om ingen står i kö. Om du vill låna boken ytterligare en period måste du komma in med boken till biblioteket och visa den för personalen.

  • Du kan få böcker skickade till dig med internposten och även återlämna med internpost om du inte kan ta dig till biblioteket.

  • Om biblioteket inte får tillbaka utlånat material blir du ersättningsskyldig.

  • Vid fjärrlån gäller ägarbibliotekets lånetid.
1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)