Låneregler

Medicinska biblioteket är till för dig som är anställd av Region Jämtland Härjedalen, studerar på Läkarprogrammet vid Umeå universitet med studieort Östersund eller studerar inom ramen för regionens utbildningsansvar.

Den normala lånetiden på böcker är 25 arbetsdagar (helger räknas inte in i låneperioden) med möjlighet till omlån.

Du kan låna om en bok max 4 gånger om ingen står i kö. Om du vill låna boken ytterligare en period måste du komma in med boken till biblioteket och visa den för personalen.

Du kan få böcker skickade till dig med internposten och även återlämna med internpost om du inte kan ta dig till biblioteket.

Vi tillämpar inga förseningsavgifter. Om biblioteket inte får tillbaka utlånat material blir låntagaren ersättningsskyldig.

Vid fjärrlån gäller de regler som meddelas av utlånande bibliotek.

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)