Veckans ebok

Medicinska biblioteket är stängt till och med 31 augusti 2020

I väntan på ny personal är Medicinska biblioteket stängt mellan 28 juni och 31 augusti. Om du har utestående lån kan du förlänga dem genom att kontakta medicinska biblioteket via e-post och få en återlämningstid i september.

Artikelbeställning/Fjärrlån är stängt under perioden. Se nedan om alternativa accessvägar till artiklar.

Vid frågor kontakta bibliotekarie Sofie Åberg på adressen medicinskabiblioteket@regionjh.se.

Alternativa accessvägar till vetenskapliga artiklar

Artiklar som berör COVID-19

På grund av pandemin har de flesta förlagen valt att göra material som berör COVID-19 fritt tillgänligt. Skulle du ändå inte komma åt materialet kan du kontakta förlaget eller författaren. Se även här för informationsresurser om COVID-19.

1. Kontakta artikelns författare eller andra forskare

Forskare får dela artiklar som inte är öppet tillgängliga med varandra om det är tillåtet enligt avtal med förlaget. Det kallas ”scholarly sharing”. Se Sherpa/Romeolänk till annan webbplats (databas över förlagens copyright- och självarkiveringspolicyer) för de villkor som gäller.

Genom att använda Open Access Buttonlänk till annan webbplats förmedlas en förfrågan till artikelförfattaren till en låst artikel om att deponera den i ett öppet vetenskapligt arkiv. Det finns även sociala plattformar för forskare, som ResearchGatelänk till annan webbplats och Academia.edulänk till annan webbplats.

2. Kontakta andra institutioners bibliotek som du är affilierad med

Om du är dubbelaffilierad med exempelvis Umeå universtet kan du kontakta Umeås UB.

3. Ladda ner och använda dig av tillägg/plugins i webbläsaren för att hitta Open Access-versioner av artiklar. (Obs, fungerar ej på RJH-datorer)

Unpaywall

Unpaywall är ett tillägg som gör det enkelt att hitta öppna artiklar.
Besök tjänstens webbplats.länk till annan webbplats

Open Access Button

Open Access Button är ett tillägg för att hitta öppna versioner av artiklar. Det används också för att förmedla en förfrågan till artikelförfattaren om att göra en låst artikel öppet tillgänglig via ett institutionellt arkiv.
Besök tjänstens webbplats.länk till annan webbplats

4. Sök direkt i vetenskapliga arkiv för att hitta öppet tillgängliga artiklar.

PubMed Central

Arkiv för öppna artiklar inom medicin och biologi (National Library of Medicine).
Besök tjänstens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1findr free edition

Plattform för att söka artiklar i sakkunniggranskade tidskrifter. Tjänsten går att avgränsa till endast öppet tillgängliga artiklar. Den fria versionen har begränsningar –till exempel går det inte att göra avancerade sökningar.
Besök tjänstens webbplats.länk till annan webbplats

BASE – Bielefeld Academic Search Engine

Index och söktjänst från Bielefelds universitetsbibliotek för vetenskapligt material, där cirka 60 procent är öppet tillgängligt.
Besök tjänstens webbplats.länk till annan webbplats

CORE

Index och söktjänst för vetenskaplig output från arkiv och tidskrifter i hela världen.
Besök tjänstens webbplats.länk till annan webbplats

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)