COVID-19: 26/1 - 30/6 fungerar Medicinska biblioteket och Kliniskt Träningscentrum som vaccinationscentral.

Lokalen är STÄNGD för alla besök men bibliotekets verksamhet är fortsatt igång - det går att låna böcker, beställa artiklar, få hjälp med litteratursökningar mm.

Frågor till biblioteket : medicinskabiblioteket@regionjh.se

Frågor om vaccination och lokal : ulrica.jonsson@regionjh.se

Upphovsrätt

Upphovsrätt handlar om att den som skapat ett verk har rätt att bestämma över hur det används.
Ett verk ska ha verkshöjd, dvs. vara så originellt att ingen annan skulle komma på samma sak.

Plagiering

Plagiering innebär att presentera någon annans arbete som sitt eget (en text, ett diagram, en programkod, en bild osv.). Också s.k. självplagiering är plagiering.

Exempel på plagiat hittar du i Urkunds plagiathandbok

 

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)