Att skriva referenser

Referenser används för att hänvisa till de källor du har använt dig av i din text. Det finns olika referensstilar att följa när du refererar, ta hjälp av en referensguide för att utforma referensen rätt.

Här hittar du länkar till olika referensguider som du kan använda för att få en tydlig och konsekvent utformning av dina referenser. Guiderna visar vilken information som ska finnas med i källhänvisningar och referenslista och i vilken ordning informationen ska komma.

AMA

New York Medical College

Länk till New York Medical Collage där du kan ladda ner deras AMA-guide.

Harvard

Umeå universitet

Umeå universitets webbaserade guide till Harvard. Innehåller exempel på referenser samt introduktionsfilm.

Högskolan i Borås

Guide till Harvardsystemet från Högskolan i Borås. Finns som webbaserad guide eller PDF.

Högskolan Väst

Webbaserad Harvardguide från Högskolan Väst. Baseras på "Guide to the Harvard System of Referencing".

Oxford

Umeå universitet

Umeå universitets guide till Oxford, baserad på "The Chicago manual of style"

Uppsala universitet

En kortare webbaserad guide till Oxford från Uppsala universitet.

Södertörns högskola

Ladda ner PDF-guiden till Oxford från Södertörns högskola. Finns även introduktion som film.

Vancouver

KIB:s referensguide för Vancouver

Karolinska institutets webbaserade referensguide för Vancouver.

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)