VIKTIGT MEDDELANDE

Tillgången till e-tidskrifter är begränsad på grund av en hackerattack på en extern tjänst.

Det finns ingen prognos för hur länge det kan dröja innan detta kan vara åtgärdat.

Det går bra att klicka på länkar som vanligt i databaserna och i BrowZine, men tillgången till artiklar och tidskrifter för läsning är begränsad och det går tyvärr inte att säga på förhand vilka dessa tidskrifter är.

För beställning av artiklar, skriv direkt till medicinskabiblioteket@regionjh.se

Information senast uppdaterad : 2022-01-12


Att skriva och hantera referenser

Referenser används för att hänvisa till de källor du har använt dig av i din text. Det finns olika referensstilar att följa när du refererar, ta hjälp av en referensguide för att utforma referensen rätt.

Här hittar du länkar till olika referensguider som du kan använda för att få en tydlig och konsekvent utformning av dina referenser. Guiderna visar vilken information som ska finnas med i källhänvisningar och referenslista och i vilken ordning informationen ska komma.

AMA

New York Medical College

Länk till New York Medical Collage där du kan ladda ner deras AMA-guide.

Harvard

Umeå universitet

Umeå universitets webbaserade guide till Harvard. Innehåller exempel på referenser samt introduktionsfilm.

Högskolan i Borås

Guide till Harvardsystemet från Högskolan i Borås. Finns som webbaserad guide eller PDF.

Högskolan Väst

Webbaserad Harvardguide från Högskolan Väst. Baseras på "Guide to the Harvard System of Referencing".

Oxford

Umeå universitet

Umeå universitets guide till Oxford, baserad på "The Chicago manual of style"

Uppsala universitet

En kortare webbaserad guide till Oxford från Uppsala universitet.

Södertörns högskola

Ladda ner PDF-guiden till Oxford från Södertörns högskola. Finns även introduktion som film.

Vancouver

KIB:s referensguide för Vancouver

Karolinska institutets webbaserade referensguide för Vancouver.

Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram gör det enklare att hålla reda på och skriva referenser, vilket sparar mycket tid.

Zotero är ett referenshanteringsprogram som är gratis att använda. Programmet har ett flertal funktioner såsom webbläsarintegration, online-synkronisering, enkel generering av textcitat, fotnoter och bibliografier, gemensamma referensbibliotek samt integration med ordbehandlare.

För att installera Zotero på en regiondator måste du kontakta Helpdesk på helpdesk@regionjh.se eller 063 15 49 00

Här hittar du mer information om hur du kommer igång:

Zoteros egen installations- och användarguide

Guide till Zotero av Karlstads universitetsbibliotek (PDF)

Guide till Zotero av Karlstads universitetsbibliotek (Hemsida med länkar till dokument och filmer)

Hantera referenser med Zotero - en film från Linnéuniversitetet (9:35 min)

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)